Výročné správy

Tu si môžete stiahnuť naše výročné správy vo formáte PDF:

Správa o činnosti za obdobie 04/2021 – 04/2022

Annual Report for the perion 04/2021 – 04/2022

Správa o činnosti za obdobie 04/2020 – 04/2021

Annual Report for the period 04/2020 – 04/2021

Správa o činnosti za obdobie 04/2019 – 03/2020

Annual Report for the period 04/2019 – 03/2020

Správa o činnosti za obdobie 04/2018 – 03/2019

Správa o činnosti za obdobie 04/2017 – 03/2018

Správa o činnosti za obdobie 05/2016 – 04/2017

Správa o činnosti za obdobie 05/2015 – 04/2016

Správa o činnosti za obdobie 05/2014 – 04/2015

Správa o činnosti za obdobie 05/2013 – 05/2014

Správa o činnosti za obdobie 05/2012 – 05/2013

Správa o činnosti za obdobie 05/2011 – 05/2012