Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z daní

 

 

 

Bratislava, 17. februára 2022 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa už od roku 2013 uchádza o podporu prostredníctvom adresného využitia 2 % z daní. Z pozície hlavného ambasádora udržateľnej výstavby na Slovensku sme vďační za každú podporu, či už od právnických alebo fyzických osôb, ktoré nás za tieto roky podporili.

 

Poukázané 2 % z daní sme každý rok použili na správnu vec – na podporu propagácie a šírenie informácií o prínosoch udržateľnosti v architektúre a výstavbe. Len za uplynulý rok sme v rámci projektu pre stredné školy zastrešili a zorganizovali 126 prednášok a 7 interaktívnych exkurzií s workshopmi o základných princípoch udržateľných stavieb. Zaznamenali sme približne 3 000 účastí a do aktivít sme aktívne zapojili aj členov a partnerov našej rady.

 

Udržateľnosť a udržateľný rozvoj sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou všetkých oblastí nášho života. Ani stavebníctvo nie je výnimkou. Vznikajú požiadavky na maximálne zníženie negatívnych dopadov stavieb na životné prostredie, zdravé vnútorné prostredie a znižovanie spotreby energie. Preto sme presvedčení, že udržateľnosť v stavebníctve treba ešte viac propagovať a vysvetľovať generácii, ktorá príde po nás. Preto sme sa rozhodli uchádzať sa o podporu prostredníctvom tohto nástroja aj v roku 2022.

 

Poukázané prostriedky z 2 % daní plánujeme využiť nasledovne:

 

  • Na prípravu seminárov a vzdelávacích podujatí, ktorých cieľom je priniesť poslucháčom novinky z oblasti udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií. V roku 2022 pripravujeme akadémiu udržateľnosti s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2022, ktorá bude zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia. Akadémia bude mať sedem modulov a je naplánovaná na prvý polrok 2022.

 

  • Na prípravu konferencie GREEN BUILDING SUMMIT 2022, ktorá bude vrcholným podujatím v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej obnovy budov. Program konferencie bude štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti.

 

  • Na prípravu a realizáciu 10. ročníka podujatia Green Day. Ide o zábavno-náučný deň pre študentov stredných škôl, ktorý organizujeme každoročne v rámci Týždňa zelených budov v závere septembra.

 

  • Na aktivity spojené so šírením povedomia o udržateľnej architektúre a výstavbe a vytváranie efektívneho dialógu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

 

Ak Vás plány SKGBC rok 2022 oslovili, poukážte 2 % z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu a podporte nás. Aj v roku 2022 sme oprávneným prijímateľom asignovaných 2 % z daní a sme uvedení v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

 

Naše identifikačné údaje sú:

 

Názov: Slovenská rada pre zelené budovy
Adresa: Vajnorská 1854/8A, 83104 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
IČO: 42182158
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK9011000000002927847660 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

 

 

 

Vopred ďakujeme za každú podporu, či už od právnických alebo fyzických osôb.