Green Building Academy

 

Green Building Academy

Green Building Academy je séria odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu. Akadémia udržateľnosti je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia. V jednotlivých moduloch sa odborníci venujú rôznym aspektom udržateľnosti v stavebníctve, základným definíciám a princípom udržateľnosti, ale aj dobrým príkladom z praxe.

 

 

Program GREEN BUILDING ACADEMY 2022:

(názvy modulov sú prelinkované na detaily a registráciu k jednotlivým modulom)

 

 

15. marca 2022
MODUL – I: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

 

29. marca 2022
MODUL – II: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

 

12. apríla 2022
MODUL – III: Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie

 

26. apríla 2022
MODUL – IV: Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita

 

17. mája 2022
MODUL – V: Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

 

7. júna 2022
MODUL – VI: Zdravé vnútorné prostredie v budovách

 

21. júna 2022
MODUL – VII: Udržateľná prevádzka budov