Green Building Academy

 

Green Building Academy

Green Building Academy je séria odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu. Akadémia udržateľnosti je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia. V jednotlivých moduloch sa odborníci venujú rôznym aspektom udržateľnosti v stavebníctve, základným definíciám a princípom udržateľnosti, ale aj dobrým príkladom z praxe.

 

 

Program GREEN BUILDING ACADEMY 2023:

(názvy modulov sú prelinkované na detaily a registráciu k jednotlivým modulom)

 

 

14. februára 2023
MODUL – I: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

 

28. februára 2023
MODUL – II: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

 

14. marca 2023
MODUL – III: Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie

 

28. marca 2023
MODUL – IV: Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita

 

16. mája 2023
MODUL – V: Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

 

30. mája 2023
MODUL – VI: Zdravé vnútorné prostredie v budovách

 

13. júna 2023
MODUL – VII: Udržateľná prevádzka budov