Green Business Breakfast

 

Green Business Breakfast

Green Business Breakfasts sú odborné, tematicky zamerané prednáškové a diskusné stretnutia pre členov SKGBC a sympatizantov udržateľnej výstavby a zelených budov. Ide o zaujímavé a produktívne podujatia s aktuálnymi a relevantnými témami s cieľom pravidelného stretávania sa odborníkov a zástupcov biznisu a zdieľania ich know-how v oblasti udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií.

 

Archív Green Business Breakfasts:


 

GBB – Zamerať sa treba na zníženie tvorby odpadov

Green Business Breakfast, ktorý bol tretím podujatím Týždňa zelených budov sa konal 27. septembra 2017 v hoteli Matyšák v Bratislave. Téma Waste management – nakladanie s odpadmi v administratíve, hoteloch a reštauráciách zaujala 30 odborníkov z radov členských spoločností i ďalších firiem a organizácií, ktoré sa touto tematikou zaoberajú. Úvod raňajok patril zástupcovi SKGBC, Ladislavovi Piršelovi, ktorý poukázal na dôležitosť nakladania s odpadmi v certifikačných systémoch hodnotiacich udržateľnosť budov. Pripomenul ...
Viac

GBB – Smart riešenia v komplexe Zuckermandel

Druhým podujatím Týždňa zelených budov bol Green Building Breakfast, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s členskými spoločnosťami Siemens a J&T REAL ESTATE v nových priestoroch ČSOB v komplexe Zuckermandel. Témou raňajok boli Smart riešenia pre komfortné vnútorné prostredie v budovách. Takmer 60 hostí privítal výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, ktorý tiež hovoril o štúdii Svetovej rady pre zelené budovy o vplyve kvalitného vnútorného prostredia na zdravie a produktivitu zamestnancov ...
Viac

GBB – Vplyv legislatívy na obalové konštrukcie budov a techniku prostredia

        Green Business Breakfast Slovenská rada pre zelené budovy usporiadala v zaujímavých priestoroch AVE Cafe na Stefanikovej ulici v Bratislave rovnako zaujímavé podujatie z radu Green Business Breakfast. Témou, ktorá pritiahla záujemcov bol "Vplyv legislatívy na obalové konštrukcie budov a techniku prostredia".   V úvodnej prednáške výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, predstavil zmeny, ktoré nastali v norme ...
Viac

GBB – Ako dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň výstavby

Ako dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň výstavby - bola témou Green Business Breakfastu, ktorý sa uskutočnil v rámci Svetového týždňa zelených budov 23. septembra 2015.  Odborníci z radov členských spoločností Slovenskej rady pre zelené budovy na ňom diskutovali o možnostiach ako splniť zákonné podmienky  oblasti energetickej náročnosti staviem, ktoré budú platiť od 1. januára 2016. Green Business  Breakfast moderoval profesor Ivan Chmúrny ...
Viac

GBB – Dotačné programy pre obnovu rodinných domov s dôrazom na úspory energie

SKGBC usporiadala dňa 19. júna 2014 v spolupráci s iEPD a platformou Budovy pre budúcnosť Green Business Breakfast na tému: Dotačné programy pre obnovu rodinných domov s dôrazom na úspory energie.   Skladba hostí na Green Business Breakfast bola veľmi široká, od zástupcov súkromných spoločností, organizácií venujúcich sa téme obnove rodinných domov, až po zástupcov štátnych orgánov a ministerstiev. Aj ...
Viac