GBB – Ako byť smart v …?

Tohtoročný mikulášsky deň patril raňajkám Slovenskej rady pre zelené budovy a Holandskej ambasády, na ktorej sme sa venovali téme Ako byť SMART v….?

A čo sa vlastne za slovíčkom SMART skrýva? Každé jedno písmenko má svoj pojem: S – specific, M – measurable, A – achievable, R – realistic, T – timely. V preklade to znamená že má ísť o špecifické, konkrétne riešenie, ktorého výsledky sú merateľné, dosiahnuteľné, realistické a dosiahnuteľné v krátkom čase.  Také boli aj riešenia, ktorým sme sa venovali na záverečnom Green Business Breakfaste.

V úvode prítomných privítali hostitelia, Martijn Lambarts, zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva a riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy, Ladislav Piršel.

V úvodnej prednáške sa Stefan Witkamp z holandskej spoločnosti Athom zameral na to ako realizovať ozajstný smart domov so zariadeniami každodennej potreby. Dennou realitou v našich domoch je množstvo rôznych ovládačov, ktoré využívajú rôzne štandardy. Niektoré využívajú infraporty, iné wifi, ci bluetooth.  Na druhej strane je trendom snaha spotrebiteľov chrániť svoje súkromie.  Prečo sa teda rozhodnúť pre smart domy? Výhodou je bezpečnosť, ktorú smart dom ponúka. Vďaka senzorom a detekovaniu prítomnosti chráni nielen súkromie, ale aj samotný dom pred vniknutím. Druhou je otázka pohodlia. Ak chcete mať doma napríklad hudbu, poskytne vám zariadenie takú hudbu, ktorú chcete a v intenzite, ktorú požadujete. Na druhej strane systém šetrí energiu, lebo riadi spotrebu a efektívnosť smart domu. V spoločnosti Athom pripravili produkt Homie, ktorý je systémom ponúkajúcim takéto riešenia.

V ďalšej prezentácii sa Pavol Praženica zo spoločnosti Siemens venoval smart riešeniam pre administratívne budovy.  Aké sú požiadavky na inteligentnú budovu? Iné sú požiadavky užívateľa, ktorý očakáva bezpečnosť, komfort a jednoduché ovládanie. A iné sú nároky prevádzkovateľa, ktorého zaujímajú predovšetkým úspora prevádzkových nákladov, jednoduchá obsluha, bezpečnosť, prehľadnosť systémov, rýchla identifikácia porúch, energetický monitoring a flexibilnosť – rozšíriteľnosť. Toto dokáže integrovaný smart systém, ktorý zastrešuje posielanie jednotlivých správ o tom, čo sa deje v budove, ovláda osvetlenie, kúrenie, vetranie, chladenie, energetický reporting, evakuačný systém, dozorovanie viacerých disciplín z jedného miesta.  Siemens pripravil efektívne riešenia aj pre rodinné domy a byty, resp. pre menšie kancelárske priestory. Ich zaujímavosťou je adaptabilný mechanizmus, ktorý sa naučí správanie užívateľov domu a tomu prispôsobí kúrenie a chladenie.

Martin Kumpan zo spoločnosti SE Predaj predstavil riešenia  energetiky pre investičné projekty. Štandardný vzťah pri stavbe budov je medzi investorom, projektantom a realizátorom. Na konci stojí finálny užívateľ. Nikto v tomto reťazci nerieši, aké budú operatívne náklady spojené s užívaním budovy. Do nového modelu vstupuje poskytovateľ energetickej služby s garantovanou spotrebou. Ten sa zaviaže vytvoriť také riešenie, ktoré splní vopred garantované parametre spotreby. Jeden z väčších projektov, ktorý bol pripravený cez EPC je Národný futbalový štadión, kde SE Predaj rieši všetky médiá spojené s energetikou. EPC je však možné poskytovať aj pre rezidenčnú výstavbu, kancelárske budovy, verejné budovy, v priemysle a športoviskách. Tak isto je EPC možné využiť pri novej výstavbe i pri obnovách.

Záver breakfastu patril Branislavovi Chmelovi zo spoločnosti Philips Lighting, ktorý doplnil predchádzajúce prezentácie o pohľad spoločnosti na smart homes a osvetľovanie. Svetlo je základným katalizátorom všetkých momentov v živote ľudí. Je nevyhnutné pre jasné videnie, lepší život a užívanie si každého jedného dňa. Philips Hue je globálny líder v osvetľovaní a uľahčuje vytvoriť správnu svetelnú atmosféru, poskytuje pohodlie, viac nezabudnuteľných momentov a neobmedzené možnosti.

Jednotlivé prezentácie vytvorili výbornú atmosféru pre následnú diskusiu a networking.