GBB – Ako na zdravé vnútorné prostredie

Téme zdravého vnútorného prostredia bol venovaný Green Business Breakfast, ktorý usporiadala Slovenská rada pre zelené budovy 13. novembra 2018 v kníhkupectve Martinus. Viac ako 50 hostí si vypočulo zaujímavé prezentácie, ktoré sa týkali certifkikácie WELL, interiérových materiálov, akustiky svetla, ale i prostredia, v ktorom sa naše deti učia.

V úvode podujatia Katarína Janková zo spoločnosti Natural Solutions vysvetlila základné princípy i obsah WELL certifikácie. Kým certifikácie udržateľnosti, napríklad LEED, BREEAM, DGNB a mnohé ďalšie sa venujú predovšetkým znižovaniu vplyvu budov na životné prostredie, hlavným cieľom certifikácie WELL je zdravie a duševná pohoda ľudí. Venovala sa i 10 základným oblastiam, ktoré sú obsahom WELL certifikácie. Sú to vzduch,  voda, komfort, zvuk, výživa, svetlo, myseľ, pohyb, materiály a komunita. Na príklade kancelárií spoločnosti Cundall, ktorá vo svojej Londýnskej budove získala certifikát WELL Gold zdokumentovala, že po aplikácii biofilického dizajnu, kvalitného osvetlenia, kvalitnej vody, prírodných materiálov a vedomého stravovania sa znížili emisie VOC na 1453 PPM a fluktuácia sa znížila o 27%. Vďaka tomu spoločnosť ušetrila 132 500 EUR. 

Veronika Kotradyová, ktorá je profesorkou na Fakulte architektúry STU v Bratislave a zároveň vedie výskumné, vzdelávacie a vývojové pracovisku FA STU pre dizajn s ohľadom na človeka BCDlab. Hosťom priblížila čo v sebe zahŕňa dizajn s ohľadom na človeka. Keďže prostredie má vplyv na bezprostredné správanie, náladu, vzťahy životné perspektívy a zdravie je ho treba nadizajnovať tak, aby bol tento vplyv pozitívny. Venovala sa i fenoménu prírodných materiálov, na ktoré reaguje náš nervový systém pozitívne a regeneratívne. Dokumentovala to na štúdii Drevo v nemocničnom prostredí a na konkrétnych príkladoch vestibulu v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, či Klinike neonatológie Fakultnej nemocnice v Košiciach. Prízvukovala však, že začať treba v prostredí škôl a škôlok, v ktorých trávia čas naše deti.

Akustike v prostredí sa venoval Michael Žiška zo spoločnosti Knauf. Vo svojej prezentácii Zosilnite ticho! Akustický komfort Knauf, hovoril o výhodách sadrokartónových systémov, ktorými si napríklad zvuková izolácia, priestorov akustika, či komfort a zdravá klíma. Dnešný trend čistých línií a minimalizmu v interiéroch spôsobuje, že zvuk sa odráža. Preto je vhodné využívať akusticky pohltivé sadrokartónové podhľady alebo predsadené steny, ktoré sú schopné zvuk absorbovať. Systémy spoločnosti Knauf sú schopné absorbovať takmer 95 percent vyskytujúceho sa zvuku.

O projektovaní osvetlenia pre zdravšie budovy hovoril Richard Kačík zo spoločnosti Well-Projekt. Keďže ľudia trávia v kanceláriách čas aj vo večerných a nočných hodinách, je potrebné venovať osvetleniu Dostatočnú pozornosť. Podľa štúdií dosahovali zamestnanci zmenou svetelných podmienok o 12% lepšie výsledky v testoch a v kanceláriách s dobre regulovaným prirodzeným svetlom hlásili pokles bolesti očí a pokles bolesti hlavy až o 63%. Vysvetlil tiež princípy Human Centric Lighting a komplexného projektu osvetlenia od zistenia potrieb až po realizáciu zdravšieho osvetlenia.

Záverečná prednáška patrila Ladislavovi Piršelovi z SKGBC, ktorý odprezentoval výsledky meraní, ktoré sa uskutočnili v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Projekt na ktorom SKGBC spolupracuje so SIEA sa venuje štúdii vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy. Z meraní uskutočnených na základnej škole v Karlovej Vsi vyplynulo, že vnútorné parametre budovy, parametre konštrukcií,  priebeh teplôt, vlhkosti, osvetlenia, či koncentrácie CO2 nie sú ideálne.

Ďakujeme partnerom podujatia, ktorými boli spoločnosti Knauf, Lightech a Natural Solutions.