GBB – Digitálne riešenia nás posúvajú k udržateľnosti

Green Business Breakfast, ktorý sa uskutočnil 5. júna 2018 v Impact HUBe bol venovaný téme Efektívnej cesty k udržateľnosti prostredníctvom digitálnych riešení.  Viac ako 40 účastníkov si vypočulo prezentácie Radoslava Mizeru zo spoločnosti SOLVED, Pavla Praženicu zo Siemensu a Kataríny Šutovej z YIT Slovakia.


Úvod podujatia už tradičnej patril zástupcovi Slovenskej rady pre zelené budovy, Ladislavovi Piršelovi, ktorý pripomenul dôležitosť digitálnych riešení ako nositeľa pokroku.

Radoslav Mizera zo spoločnosti SOLVED predstavil platformu, prostredníctvom ktorej je možné spojiť expertov z rôznych kútov sveta a riešiť náročné projektové úlohy efektívne. V súčasnosti spája viac ako 2500 špecialistov z rôznych odvetví.  Platforma je vnímaná ako bod, ktorý spája obsah, komunitu a proces. Môže byť aj obrendovaná a prispôsobená konkrétnym požiadavkám na manažovanie projektov. Platforma bola využitá pri riešení viacerých projektov, napríklad ALLAS Sea Pool v Helsinkách.

Zástupca spoločnosti Siemens, Pavol Praženica, sa zameral na digitálne riešenia v administratívnych budovách. Poukázal na to, že prostredníctvom správneho nastavenia parametrov vnútorného prostredia, akými si sú teplota, vlhkosť, ventilácia, osvetlenie a žalúzie, možno výrazne ovplyvniť kvalitu interiéru. Okrem kvalitnejšieho vnútorného prostredia možno vďaka automatizácii riadiť budovu efektívnejšie a prispievať tak k znižovaniu energetickej náročnosti administratívnych budov. Ďalším rozmerom je mobilná aplikácia, na ktorej si možno navoliť jednotlivé parametre. Vďaka nej možno využiť i vnútornú navigáciu v budove, ktorá je ďalším krokom pri využívaní digitálnych technológií.

Záver prezentácií patril Kataríne Šutovej, ktorá vo svojom príspevku hovorila o projekte YIT plus. Ide o online starostlivosť o zákazníkov, ktorú YIT poskytuje prostredníctvom správcovských spoločností majiteľom svojich bytov. V súčasnosti je do služby zaregistrovaných 1514 užívateľov, ktorí vďaka nej môžu jednoduchšie „absolvovať“ domové schôdze, komunikovať so správcom bytového domu, či so svojimi susedmi.


Ďakujeme partnerom Green Business Breakfastu, ktorými boli spoločnosti SOLVED, SiemensYIT Slovakia.