Green Business Club

 

Pravidelné tematicky zamerané diskusné a networkingové stretnutia pre členov a sympatizantov udržateľnej výstavby a zelených budov.

 

Hlavným cieľom Green Business Club-u je organizovať zaujímavé a produktívne podujatia s relevantnými témami, ktoré prinesú pravidelné stretávanie odborníkov a zástupcov biznisu a odovzdávanie „know-how“ na trhu stavebníctva, udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií. V panelových diskusiách vystupujú odborníci z radov SKGBC, zo Slovenska, zo zahraničia, predstavitelia akademickej obce, či verejnej správy.

 

O termíne a téme najbližšieho Green Business Clubu sa dozviete viac v :    Kalendári akcií.

 

Archív:


GBC – 9. ANNIVERSARY GREEN BUILDING CLUB

Slovenská rada pre zelené budovy oslávila 9. výročie pôsobenia na slovenskom trhu Výročie patrilo téme klimatických zmien   BRATISLAVA, 23.01.2020 – Hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, Slovenská rada pre zelené budovy SKGBC, v utorok v kaviarni Berlinka pri príležitosti 9. výročia pôsobenia občianskeho združenia na slovenskom trhu usporiadala Green Business Club. Išlo o najväčšie samostatné podujatie SKGBC, ktorého sa zúčastnilo približne ...
Viac
/ / Green Business Club, Akcie

GBC – 8. Anniversary Green Building Club

Oslávili sme ôsmy rok pôsobenia SKGBC Slovenská rada pre zelené budovy si na svojom tradičnom Anniversary Green Business Clube pripomenula ôsme výročie svojho pôsobenia na Slovenskom trhu. Podujatie sa uskutočnilo 22. januára 2019 v priestoroch hotela Devín v Bratislave. Zúčastnilo sa ho takmer stovka hostí z radov členov a sympatizantov SKGBC. V úvode podujatia hostí privítala výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy, Hana Ovesná, ...
Viac
/ / Green Business Club, Akcie

GBC – 7. Anniversary Green Building Club

Slovenská rada pre zelené budovy oslávila posledný januárový večer v kruhu svojich členov, podporovateľov a záujemcov o udržateľnú výstavbu svoje siedme narodeniny na tradičnom Green Business Clube. Takmer stovka prítomných hostí sa zišla v útulnom prostredí botela Pressburg.   Úvodné slovo patrilo Ladislavovi Piršelovi, výkonnému riaditeľovi SKGBC, ktorý privítal prítomných hostí a poďakoval členom a podporovateľom rady za ich priazeň. Svetlana Gavorová, generálna ...
Viac
/ / Green Business Club, Akcie

GBC – 6. Anniversary Green Building Club

            V závere januára oslávila Slovenská rada pre zelené budovy šieste výročie svojho pôsobenia na našom trhu. Na svojom tradičnom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí z radov štátnych a partnerských organizácií, členských spoločností, veľvyslanectiev  a ďalších sympatizantov. V úvode výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, predstavil aktivity rady za posledné obdobie a priblížil jej smerovanie ...
Viac
/ / Green Business Club, Akcie

GBC – 4. Anniversary Green Business Club

          SKGBC oslávila 11. februára 2015 v hoteli Lindner v Bratislave, štyri roky svojho pôsobenia na Slovensku. Na svojom špeciálnom narodeninovom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí. Výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav PIRŠEL, privítal vzácnych hostí a pripomenul hlavné medzníky krátkeho, ale veľmi intenzívneho pôsobenia SKGBC na slovenskom trhu. Zdôraznil dôležitosť globálneho pôsobenia SKGBC a čerpania ...
Viac
/ / GBC, MGBC, Green Business Club, Akcie