GBC – 4. Anniversary Green Business Club

GBC – 4. Anniversary Green Business Club

 

 

 

 

 

SKGBC oslávila 11. februára 2015 v hoteli Lindner v Bratislave, štyri roky svojho pôsobenia na Slovensku. Na svojom špeciálnom narodeninovom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí.


Výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav PIRŠEL, privítal vzácnych hostí a pripomenul hlavné medzníky krátkeho, ale veľmi intenzívneho pôsobenia SKGBC na slovenskom trhu. Zdôraznil dôležitosť globálneho pôsobenia SKGBC a čerpania inšpirácií aj zo zahraničia. 

 

Hostia mali možnosť vypočuť si aj Helfrieda CARLA, veľvyslanca Rakúskeho veľvyslanectva, ktorý vyzdvihol vzájomnú spoluprácu slovenskej a rakúskej rady pre zelené budovy. Verejnú správu zastupovali pani Iveta PLŠEKOVÁ, námestníčka bratislavského primátora a pani Ingrid KONRAD, hlavná architektka Bratislavy, ktoré vyjadrili radosť z pôsobenia a úspechov. KGBC a pripomenuli projekt energeticky úspornej obnovy bytových domov v Bratislave, EU GUGLE, na ktorom sa okrem Mesta Bratislava a SKGBC podieľa aj TSÚS.

 

Oficiálnym „preukazom“ zelenosti budov sú certifikáty udržateľnosti. Na Slovensku sú využívané dva systémy, LEED a BREEAM, a k ultimu minulého roka bolo vydaných 32 takýchto certifikátov. Z tohto počtu bolo 28 pridelených budovám, ktoré sa nachádzajú v lokalite Bratislavy a až 27 z nich sa nachádza v jedinej bratislavskej mestskej časti. Z tohto dôvodu sa SKGBC rozhodla túto mestskú časť oficiálne oceniť aj na svojej narodeninovej oslave. Plaketu „Najzelenejšia mestská časť Bratislavy“ odovzdal starostovi mestskej časti Bratislavy Ružinov, pánovi Dušanovi PEKÁROVI predseda predstavenstva SKGBC, Pavol KUKURA.

 

SKGBC sa podielala na príprave publikácie Zelená kancelária, ktorá bola slávnostne pokrstená na Green Business Clube. Krstní rodičia – Jana Gemeranová zo spoločnosti Envipak, Romain Coiquaud zo spoločnosti VCES, Peter Škvaril zo spoločnosti Schueco a Janka Ružická z OZ EkoRast pokrstili knižku zeleným jačmeňom.

 

Ďakujeme sponzorom Green Business Clubu, spoločnostiam Exergy Studios a TAW.