GBC – 6. Anniversary Green Building Club

 
 
 
 
 
 

V závere januára oslávila Slovenská rada pre zelené budovy šieste výročie svojho pôsobenia na našom trhu. Na svojom tradičnom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí z radov štátnych a partnerských organizácií, členských spoločností, veľvyslanectiev  a ďalších sympatizantov.


V úvode výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, predstavil aktivity rady za posledné obdobie a priblížil jej smerovanie na najbližší rok. Neopomenul ani medzinárodný projekt BUILD UPON, ktorý prebieha v trinástich európskych krajinách a po dvoch rokoch sa blíži k svojmu finále. Vďaka spolupráci na národnej a medzinárodnej úrovni sa v rámci projektu podarilo sformulovať odporúčania pre rýchlejšiu obnovu budov v Európe.

Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC, priblížil hosťom vývoj v oblasti zelených budov na Slovensku. Aj vďaka pôsobeniu SKGBC ich počet dosiahol 20 a množstvo ďalších na niektorý z certifikátov udržateľnosti ašpiruje.

Norbert Kurilla, štátny tajomník MŽP SR ocenil prácu SKGBC v oblasti udržateľnosti a znižovania negatívnych dopadov výstavby na životné prostredie.

Už tradične výbornú spoluprácu SKGBC na medzinárodnej úrovni vyzdvihol zástupca kanadského veľvyslanectva Milan Haruštiak.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, Dušan Chrenek, sa vo svojom príhovore venoval téme prechodu na nízko-uhlíkové zelené hospodárstvo, ktoré ide ruka v ruke so znižovaním škodlivých emisií, zlepšením energetickej efektívnosti a investíciami do nových zelených technológia.

Imrich Pleidl, predseda Slovenskej komory architektov vyzdvihol prínos práce SKGBC pre architektonickú obec.

Po slávnostnom rozkrojení torty sa rozprúdila živá debata i medzi hosťami výročného Green Business Clubu Slovenskej rady pre zelené budovy.

 
Partner podujatia: