GBC – 7. Anniversary Green Building Club

Slovenská rada pre zelené budovy oslávila posledný januárový večer v kruhu svojich členov, podporovateľov a záujemcov o udržateľnú výstavbu svoje siedme narodeniny na tradičnom Green Business Clube.

Takmer stovka prítomných hostí sa zišla v útulnom prostredí botela Pressburg. 

 Úvodné slovo patrilo Ladislavovi Piršelovi, výkonnému riaditeľovi SKGBC, ktorý privítal prítomných hostí a poďakoval členom a podporovateľom rady za ich priazeň.

Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu so Slovenskou radou pre zelené budovy. Oblastí, v ktorých sa pôsobenie rady a agentúry prelínajú je veľa. Týkajú sa najmä oblasti energetickej efektívnosti, obnovy budov a šírení myšlienok udržateľnosti. 

Tradične dobrá spolupráca s Ministerstvom životného prostredia sa odzrkadlila aj v prítomnosti Norberta Kurillu, štátneho tajomníka MŽP SR.  Vo svojom príhovore hovoril aj o Zelenom vzdelávacom fonde, prostredníctvom ktorého majú neziskové organizácie možnosť získať dotáciu z ministerstva na svoje projekty, ktoré sa dotýkajú ekoinovácií a udržateľnosti. 

Prítomných pozdravil aj Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý zaželal SKGBC ďalšie úspešné roky. Ako novozvolený župan má záujem venovať sa aj otázkam udržateľnosti vo všetkých oblastiach a spoluprácu s SKGBC považuje za veľmi prospešnú.

Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC, previedol hostí 7 ročnou históriou rady a progresom, ktorý nastal v oblasti udržateľnej výstavby, zelených budov a zdravého vnútorného prostredia. Načrtol aj oblasti, na ktoré sa chce rada zamerať v ďalšom období.

Táto, ani ďalšie akcie rady by sa nedali pripraviť nebyť podporovateľov. Narodeninový klub si zobral pod patronát už tradičný podporovateľ Slovenskej rady pre zelené budovy, ktorým je Prvá stavebná sporiteľňaJej zástupca Miloš Blanárik vyzdvihol dobrú spoluprácu s radou.

Novým členom rady sa stala spoločnosť Salvis, ktorá zároveň finančne podporila narodeninový event. Samuel Sůra so svojimi spolupracovníkmi pôsobí v oblasti certifikácie LEED, BREEAM a simulácií už dlhé roky. Novinkou v portfóliu spoločnosti Salvis je certifikácia WELL, ktorá sa zameriava na zdravé vnútorné prostredie.

 

Po sfúknutí sviečok a nakrojení torty pokračovali hostia v neformálnych rozhovoroch do neskorých večerných hodín. 

 

FOTOGALÉRIA