Build2gether, 31.03.2011 – Chopin Airport Hotel, Bratislava

Build2gether, 31.03.2011 – Chopin Airport Hotel, Bratislava

 

 

 

 

 

Regionálne fórum BUILD2GETHER bolo spoluorganizované SKGBC a rakúskou ÖGNI, ktorá tento koncept vymyslela. Zúčastnili sa aj dve partnerské organizácie zo stredoeurópskeho regiónu – z Česka CZGBC a Maďarska HuGBC.