Fórum inovatívnych myšlienok

Fórum inovatívnych myšlienok
 
 
 

26. októbra 2012 pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa konala medzinárodná konferencia “Fórum inovatívnych myšlienok”, ktorá bola tematicky zameraná na trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií ako výsledku cezhraničnej spolupráce. Organizátormi konferencie boli Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Na podujatí vystúpil aj Ing. arch. Tomáš Guniš, riaditeľ SKGBC.