Konferencia “Green Business”, Košice

Konferencia “Green Business”, Košice
 
 
 
 

25. októbra 2012, Slovenská rada pre zelené budovy participovala na prvej konferencii o zelenom podnikaní “Green Business” na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v Eco-friendly hoteli Dália, Košice. Na celodennej konferencii boli predstavené nové trendy v ekologickom prístupe k podnikaniu, ich ekonomické aj marketingové prínosy. Uvedené boli aj príklady z praxe súvisiace s prístupom malých a veľkých firiem na slovenskom trhu k otázke zeleného podnikania.