Udržateľné riešenia v osvetľovaní

Udržateľné riešenia v osvetľovaní

 

 

 

 

 

Slovenská rada pre zelené budovy pripravila počas Svetového týždňa zelených budov 2014 aj odbornú akciu zameranú na nové udržateľné riešenia a nové trendy v osvetľovaní. 


Seminár venovaný Udržateľným riešeniam v osvetľovaní vyvolal záujem členov i sympatizantov SKGBC. Konal sa 25. septembra na pôde Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a svojim príhovorom ho podporil aj profesor Alfonz Smola, mentor osvetľovania na Slovensku.

 

Svoje skúsenosti predstavil Peter Gero, ktorý dlhé roky pôsobil na oddelení hamburského Magistrátu pre urbanistickú revitalizáciu a vývoj problematických štvrtí. Jeho prednáška “Svetlo v architkúre a urbanizme” vyvolala záujem prítomných hostí.

 

 

Ako vidia budúcnosť osvetľovania prítomným odprezentovali aj zástupcovia členských spoločností :

 

  • Monika Míchalová zo spoločnosti Philips sa venovala udržateľnosti a novým technologickým trendom v osvetľovaní

  • Richard Kačík zo spoločnosti Lightech predstavil prínos lighting designera pri projektovaní a životnom cykle budov.

  • Tomáš Hutta zo spoločnosti SLE ozrejmil, ako chápu moderné spôsoby osvetľovania v ich spoločnosti.

  • Posledným prednášajúcim bol Miloš Kiss, ktorý bližšie predstavil riadiaci systém osvetlenia.