Zelené riešenia pre Bratislavský samosprávny kraj

Týždeň zelených budov pokračoval vo štvrtok, 28. septembra, diskusiou na tému Adaptácia Bratislavského samosprávneho kraja na zmeny klímy – Smart a udržateľné riešenia pre BSK. Na diskusiu boli pozvaní vybraní kandidáti na predsedu BSK. Pozvanie Slovenskej rady pre zelené budovy prijali traja kandidáti s najvyššími preferenciami Juraj Droba, Pavol FrešoMilan Ftáčnik.

V úvode diskusie vystúpil Peter Robl, podpredseda Slovenskej rady pre zelené budovy a predstavil Program Budovy 2050, ktorý je správou o stave budov na Slovensku a vznikol v diskusii na základe podnetov od odborníkov a ľudí so skúsenosťami z praxe.  Priblížil dôležitosť kvalitných a zdravých budov pre každého z nás, keďže ako mestské obyvateľstvo trávime vo vnútorných priestoroch až 90% času.

Odborník z Karpatského rozvojového inštitútu a jeden z hlavných autorov Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Andrej Šteiner hovoril o reagovaní na zmenu klímy, ktorá sa stáva kľúčovou aj v procese spravovania lokálneho rozvoja a priblížil tiež dôležitosť adaptácie miest a obcí na zmenu klímy.

V následnej diskusii, ktorú viedol Jozef Hübel predstavili jednotliví kandidáti svoje zámery v oblasti zlepšenia udržateľnosti budov v správe Bratislavského samosprávneho kraja, i celého fondu budov v regióne. Venovali sa aj otázkam na zlepšenie v oblasti dopravy a zmierňovaniu vplyvu klimatických zmien na život ľudí. Neobišli ani otázku zeleného verejného obstarávania a financovania navrhovaných zámerov.

Po záverečných otázkach z publika prebiehala následná diskusia a rozhovory medzi hosťami diskusie.

Ďakujeme partnerom Týždňa zelených budov na Slovensku, ktorými boli spoločnosti Daikin, JRK Waste Management, J&T REAL ESTATE, Metrostav, Prvá stavebná sporiteľňa, Siemens, Schueco a odbornému garantovi, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.


 

FOTOGALÉRIA