Exkurzie

 

Green Business Tours

Green Business Tours sú exkurzie za udržateľnými budovami na Slovensku a v blízkom okolí organizované pre členov SKGBC a záujemcov o túto tému. Okrem verejne prístupných miest majú návštevníci možnosť nahliadnuť aj do zázemia budov. Exkurziami po jednotlivých budovách účastníkov sprevádzajú zástupcovia spoločností podieľajúcich sa na stavbe alebo rekonštrukcii budovy, ktorí im priblížia zaujímavé fakty z realizácie projektu.

 

Archív Green Business Tours:


 

GBT – Green Building Tour 2012

Aj tento rok pripravila Slovenská rada pre zelené budovy exkurziu za udržateľnými stavbami v Rakúsku. V rámci Svetového týždňa zelených budov pripadla akcia na štvrtok 20. septembra 2012. Všetci zúčastnení mali možnosť prehliadky budovy Siemens City (certifikát Leed Gold), stavby ekonomickej univerzity (vzorový projekt z hľadiska udržateľnej výstavby) a internátu Viedenskej univerzity postavenom v pasívnom štandarde.     ...
Viac

GBT – Exkurzia Viedeň – ENERGYbase, Campus WU, 23.11.2011

            Na konci novembra pripravila Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci s ENERGYbase a členskou spoločnosťou DELTA návštevu kompetenčného centra pre obnoviteľné zdroje - komplex ENERGYBase a výstavbu areálu Ekonomickej univerzity vo Viedni, ktorá je vzorovým projektom z hľadiska udržateľnosti.   ...
Viac

GBT – Exkurzia Viedeň – Spar, Biz Zwei, Euro Plaza, 8.11.2011

    Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v spolupráci s Rakúskou radou pre udržateľnú výstavbu (ÖGNI) pripravili na začiatok novembra exkurziu do supermarketu Spar vo Viedni, ktorý bol ocenený Zlatým certifikátom DGNB a ďalších budov s pečaťou udržateľnej výstavby.
Supermarket Spar vo Viedni spĺňa najvyššie štandardy udržateľnej výstavby (Zlatý certifikát DGNB) a využíva viacero nových technológií na úsporu energie ...
Viac

GBT – Exkurzia Sunlight house – 7.9.2011, Pressbaum, Rakúsko

            Slnečný dom je v poradí treťou stavbou v rámci celoeurópskeho projektu VELUX Model Home 2020 postavenou na princípe aktívneho domu. Dom bolo možné navštíviť už len do konca septembra 2011, preto Slovenská rada pre zelené budovy s členskou spoločnosťou Velux pripravili dva termíny exkurzie spojené s odborným výkladom a prednáškou.     ...
Viac

GBT – Exkurzia Sunlight house – 24.8.2011, Pressbaum, Rakúsko

      Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) spolu so svojou členskou spoločnosťou Velux zorganizovali exkurziu do modelového domu Sunlighthouse v dedine Pressbaum blízko Viedne. Dom, ktorý bol postavený spoločnosťou Velux a partnermi v rámci projektu Model home 2020, je klasifikovaný ako aktívny dom s prvkami udržateľnej výstavby ako využívanie alternatívnych zdrojov, významné energetické úspory, použitie prírodných materiálov - ...
Viac