GBT – Green Business Tour – BBC 1 Plus

GBT – Green Business Tour – BBC 1 Plus

 

 

 

 

Slovenská rada pre zelené budovy pripravila v rámci podujatí Svetového týždňa zelených budov 2014 pre svojich hostí exkurziu po prvej zelenej budove v Bratislave BBC 1 Plus. Exkurzia sa uskutočnila v stredu 24. septembra a konkrétne výhody a praktické skúsenosti s užívaním zelenej budovy prítomných predstavil Radovan Mihálek, lízingový manager BBC 1 Plus. Priestor bol aj na prehliadku priestorov budovy i jej „skrytých“ zákutí.