Ako na udržateľné zelené bývanie

Zelené bývanie ako zodpovedná a udržateľná alternatíva sa vo svete aj na Slovensku stáva čoraz silnejšou spoločenskou požiadavkou. V rámci aktuálneho, 10. ročníka Týždňa zelených budov, vytvorila Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) priestor na expertné stretnutie predstaviteľov rôznych stakeholderov spojených s témou zeleného bývania a zelených financií.

 

Trh so zelenými a udržateľnými budovami prešiel na Slovensku za posledné roky kus cesty. „Od prvotných pokusov, kedy „zelenosť“ bola skôr marketingovým nástrojom ako reálnym výsledkom, sa posúvame k merateľným a vykazovateľným parametrom. Kvalitná zelená budova je komplexný systém, ktorý si vyžaduje koordináciu profesií od samotného začiatku navrhovania,“ uviedol Tomáš Guniš, architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., ktorý sa dlhodobo venuje problematike udržateľnej architektúry a adaptácii miest na zmeny klímy. „Doba COVIDu nás ako užívateľov stavieb zatvára do našich domácnosti a uvedomenie si vlastnej zdravotnej zraniteľnosti zvyšuje záujem o zdravé a ekologické bývanie. Kvalitná zelená budova je komplexný systém, ktorý si vyžaduje koordináciu profesií od samotného začiatku navrhovania. Preto sme prišli s konceptom Multi Comfort, ktorý sa svojim holistickým prístupom pozerá na budovu ako na celok s cieľom priniesť užívateľom maximálny komfort po všetkých stránkach – teplo, svetlo, akustika aj kvalita ovzdušia.“

 

„Zelené financovanie“

 

„Zelené alebo aj udržateľné bývanie je bývanie, ktoré bolo naprojektované a postavené s cieľom minimalizovať súčasný a aj budúci environmentálny vplyv počas svojej existencie,“ objasňuje Hana Ovesná, výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy. Pre dosiahnutie najlepších ekonomických, sociálnych a ekologických parametrov zeleného bývania najvýhodnejší čas na investovanie do energetickej efektívnosti úplne na začiatku – pri vytváraní nových návrhov. Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné zapojiť do tohto procesu finančný sektor, rezidenčných investorov a developerov a poskytovateľov riešení pre rozvoj energeticky efektívneho a udržateľného bývania.

 

V poslednom čase stále viac vnímame termíny ako “zelené financovanie” či “zelená hypotéka”, ktoré vzbudili záujem v biznise a oslovili aj verejnosť, ktorá hľadá nové bývanie alebo rekonštruuje svoje obydlia,“ otvorila Hana Ovesná dôležitú tému investícií do udržateľného bývania. Tento koncept podľa nej vytvára obrovskú príležitosť na zlepšenie environmentálneho výkonu, kvality, zdravia, komfortu a finančnej životaschopnosti nového i existujúceho bytového fondu v Európe. Slovenská rada pre zelené budovy a 16 ďalších odborných organizácií, ktoré sú zamerané na udržateľné budovy a zelenú energiu v Európe, sa spojilo, aby spoločne naštartovali iniciatívu „SMARTER Finance for Families“. „Je čas, aby sme si požičiavali zodpovedne a stavali rozumne,” doplnil Steven Borncamp, projektový riaditeľ Rumunskej rady pre zelené budovy. „Pomáhame bankám definovať, ktorý rezidenčný projekt je naozaj zelený. Poskytujeme štúdie, ktoré potvrdzujú zníženie úrokov pre úvery a údaje z jestvujúcich rezidenčných objektov, ktoré potvrdzujú stanovené predpoklady.“

 

K možnostiam financovania zvýšenia kvality stavby a zlepšenia energetickej bilancie budov s cieľom dlhodobej udržateľnosti sa vyjadrili aj zástupcovia finančného sektora, Miloš Blanárik a Katarína Niňajová zo spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa. „Pri každej plánovanej investícii v budovách by sme mali mať na pamäti 3 kľúčové ciele – zdravé, bezpečné a nekonfliktné užívanie budovy. Nie je podstatný rozdiel, či ide o budovu rezidenčnú, administratívnu, obchodnú alebo výrobnú, prípadne ich kombináciu. Čo najkratšie a čo najjednoduchšie zabezpečenie týchto cieľov by malo byť hlavným mottom produktovej ponuky bánk, osobitne v oblasti rezidenčných nehnuteľností.“ Predstavili aj konkrétne príklady riešení, ktoré podporujú a zvýhodňujú investície do environmentálne udržateľných nehnuteľností: „V rámci našej banky poskytujeme viac ako 2/3 úverov na obnovu bytových a rodinných domov, čo považujeme v súčasnej situácii, keď je ešte stále potrebné obnoviť najmenej 300 tisíc bytov v bytových domoch a viac ako 500 tisíc rodinných domov z pohľadu počtu dokončovaných bytov ročne (pod 20 tisíc), za mimoriadne významnú rolu pre zníženie klimatických dopadov. Obnova je dôležitá nie len z dôvodu predĺženia životnosti rezidenčných nehnuteľností, ale najmä zníženia emisií vplyvom zlepšenia energetickej bilancie jednotlivých obytných budov. V prípade, ak vlastníci, resp. investor pripraví skutočne vysoký štandard obnovy, znamená to aj vyššiu investíciu a to naša banka bonifikuje atraktívnejšími úrokovými sadzbami pre úvery.“ Konkrétnou case-study je prvý bytový dom obnovený do štandardu nízkoenergetickej budovy, vrátane využitia alternatívnych zdrojov (tepelné čerpdlá a fotovoltaika) a opatrení pre zachovanie fauny – priestory pre hniezdenie netopierov a dážďovníkov – na ulici P. Horova v Bratislave, ktorý bol  financovaný 50 % z úveru z PSS, a. s. 

 

Domy ako stromy

 

Existuje viac prístupov k tomu, ako vytvoriť zelené udržateľné bývanie. Všetky sú však ohľaduplné k životnému prostrediu pri navrhovaní, výstavbe a prevádzke. Energetická efektívnosť a úspornosť domu, úroveň jeho kvality pri navrhovaní, výstavba a jeho využívanie spolu úzko súvisia. V širšom pohľade ide aj o priame pozitívne ovplyvňovanie  (najmä mestského) prostredia v okolí zelených budov.

 

Vytváranie tepelných ostrovov je to, s čím sa mestské aglomerácie dnes v čoraz výraznejšej miere potýkajú. Zelené stavanie je jedno z najúčinnejších riešení na dosiahnutie prírodnej tepelnej stabilizácie za pomoci dodatočných vegetačných plôch na strechách a fasádach v mestskej zástavbe,“ uviedol architekt Milan Galandák zo spoločnosti LIKO-S. Každé euro, ktoré investujeme do zeleného stavania, sa počas životnosti stavby vracia v podobe úspor na energiách, v nižšom stočnom na zrážkovej vode, údržbe, atraktivite a neposlednom rade na zdraví ľudí.

 

Dôležitým katalyzátorom týchto zmien sú podľa Galandáka nielen „progresívne zmýšľajúci architekti a developeri, ale svoju úlohu tu v budúcnosti zohrajú najmä samosprávy. Je dôležité, aby podmienky boli nastavené jasne a tiež tak, že pozitívne zmeny sú podporované plošne a to v takej miere, aby sa tento nový trend stal definujúcim prvkom mestskej zástavby.“

 

Zelené okolie

 

Bývanie však nie je len priestor ohraničený štyrmi stenami, ale aj celé obytné prostredie. Cestou môže byť grantové spolufinancovanie revitalizácie zanedbaných pozemkov v obytných sídlach pre vlastníkov bytov, ich správcom, obciam a mestám. V roku 2019 a 2020 sa v Bratislavskej Karlovej Vsi vďaka tejto podpore PSS, a.s. zrealizovali zádržné opatrenia na dažďovú vodu, doplnenie zelene a prekrytie detských ihrísk plachtami proti nadmernému slnečnému žiareniu. Vo Veľkom Šariši bol projekt zameraný na riešenie vzorového odpadového hospodárstva na sídlisk. Väčšina projektov je zameraná na doplnenie zelene, vytvorenie oddychových zón v mestách a obciach, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu celého prostredia aj na kvalitu výchovy mladej generácie.

 

***

 

Týždeň zelených budov 2020

  • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (SMART riešenia v budovách)
  • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (Znižovanie uhlíkovej stopy)
  • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (Zelené bývanie)

 

Všetky webináre sú bezplatné a je možné sa na ne prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke www.skgbc.org. Uskutočňujú sa aj vďaka podpore generálneho partnera Týždňa zelených budov, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, a hlavných partnerov, spoločností Baumit, LIKO-S, Padus Allestimenti a VELUX SLOVENSKO.