Ako udržať zdravé vnútorné prostredie počas koronavírusu?

Bratislava, 21. Apríla 2020 – Slovenská rada pre zelené budovy svoj tradičný Green Business Breakfast nahradila formou webináru, aby v období prijatých bezpečnostných opatrení informovala svojich priaznivcov a partnerov o tom, ako udržať zdravé vnútorné prostredie počas koronavírusu. Témou bolo systémové riešenie pre zelené a zdravé budovy. Viete, ako môžeme zostať zdraví a ako môžeme v budovách dýchať čistý vzduch?  Aj na tieto otázky sme Vám dali odpovede. Nemenej dôležitá je tiež diagnostika ovzdušia z pohľadu chladenia a vplyv nových technológií na kvalitu ovzdušia.

Webinár viedla Hana Ovesná, výkonná riaditeľka SKGBC. Prvou témou bolo “Systémové riešenia pre zelené a zdravé budovy”, v rámci ktorej sa Zdeněk Petrů venoval hospodáreniu s vodou, ktoré je dnes už nutnosťou. Vody je stále väčší nedostatok. Plytváme pitnou vodou na splachovanie toaliet, zalievame trávnik, dažďovú vodu odvádzame do kanalizácie. Veľký potenciál pre zmiernenie dôsledkov klimatických zmien ponúkajú technológie. “Dažďovú a šedú vodu možno upraviť tak, že získa parametre vody pitnej, takže používaním upravenej dažďovej a šedej vody možno usporiť až 50% pitnej vody,” hovorí Zdeněk Petrů zo spoločnosti Koncept EKOTECH.

Dýchame v budovách čistý vzduch? Ján Babic zo spoločnosti ADRIAN PARTNER predstavil prevratné francúzske zariadenie, ktorého cieľom je prinavrátiť vzduchu v budovách jeho pôvodnú kvalitu tak, aby sme všetci mohli dýchať čistý vzduch. Beewairizácia je inovatívna technológia dekontaminácie interiérového vzduchu, ktorá je testovaná a účinná aj voči COVID 19. „Človek  v priemere za jeden deň pľúcami prefiltruje 18 000 litrov vzduchu. Po strave a vode je to tretia zložka ”potravy”, vďaka ktorej môže naše telo fungovať“, hovorí Ján Babic.  Je preto na mieste otázka: Aký vzduch dýchame ? Dnes je známa skutočnosť, že u populácie je prudký nárast alergií, astmy a iných respiračných ochorení.  „Faktory spôsobujúce tieto choroby sú rôzne, no s určitosťou môžeme konštatovať, že k ich vzniku prispieva nekvalitný vzduch, ktorý dýchame najmä v interiéri. Merania ukazujú, že vnútorný vzduch je dokonca 5 až 20 krát viac znečistený ako ten vonkajší (Zdroj AFSSET). Moderný človek dnes strávi v uzavretom priestore 70-80% času“ dodal Ján Babic. A práve pri uvedomení si týchto dvoch údajov dostáva problematika kvality interiérového vzduchu reálny rozmer.

Vladimír Orovnický  zo spoločnosti DAIKIN predstavil “Diagnostiku ovzdušia z pohľadu chladenia a vplyv nových technológií na kvalitu ovzdušia”. V prednáške sa zameral na meranie kvality vzduchu; analýzu baktérií prítomných vo vnútorných jednotkách a vo vzduchu; simuláciu distribúcie teploty a prúdenia vzduchu; detekciu únavy pomocou technológie rozpoznávania tváre a následnej stimulácie pomocou teploty, osvetlenia a arómy; vplyv teploty na kvalitu spánku. „Diagnostika prebieha v 3 krokoch“ vysvetlil Vladimír Orovnický. Prvým je meranie základných parametrov ako teplota, vlhkosť, CO2 úroveň, hodnota UV indexu, úroveň výskytu prachových častí, prchavých chemických látok atď. Údaje sa následne vizualizujú a spájajú s analýzami o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a s analýzou vírusového rizika. V druhom kroku dochádza k prevereniu kvality vnútorného prostredia a to tak, že sa odoberú a následne kultivujú stery z problematických vnútorných jednotiek, ktoré sú detekované diaľkovým monitorovacím systémom a laboratórne sa analyzujú hlavne na výskyt mikroskopických vláknitých húb, vírusov a baktérií. Samozrejmosťou je, že v záverečnej správe sa následne zverejnia odporúčania pre hĺbkový servis. Tretím krokom je analýza a vizualizácia parametrov vzduchu, ktorá poukazuje na rozdiely v distribúcii teploty, vlhkosti a rýchlosti prúdenia vzduchu v jednotlivých častiach daného priestoru . Označuje problematické miesta vysokého výskytu CO2 emisií a prachových častíc.  „Následná možnosť prenesenia údajov do virtuálnej reality uľahčujú pochopenie vplyvu daných hodnôt na komfort a kvalitu vnútorného prostredia“ dodal Vladimír Orovnický.

Ďakujeme všetkým a tešíme sa na Vás opäť na ďalšom webinári.

 

***

O SKGBC:

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov).

 

SKGBC združuje spoločnosti, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patria spoločnosti ABB, Atrios, Bischoff et Compagnons, CA Immo, Delta, DNA Slovakia, e-Dome, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Helika, Knauf Insulation, Philips Slovakia, REDESIGN, Schüco Slovensko, Schneider Electric Slovakia, Skanska SK, Trigranit, VELOX-WERK a VELUX. Viac sa dočítate na webovej stránke www.skgbc.org.

 

Kontakt pre médiá:

Petra Gibalová

Slovenská rada pre zelené budovy

Mobil: +421 915 774 241

E-mail: events@skgbc.org