Author Archive

ENGIE pomáha znižovať uhlíkovú stopu v Košickom regióne

By |

ENGIE pomáha znižovať uhlíkovú stopu v Košickom regióne

Bratislava 22. január 2020 – V roku 2020 ENGIE Services navrhla a vypracovala nízkouhlíkovú stratégiu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre aktivity na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporiť boj proti klimatickým zmenám na území regiónu. Predmetom nízkouhlíkovej stratégie bolo približne 400 verejných budov, objekty terciárnej sféry, doprava, zásobovanie, nakladanie s odpadmi, smart city a spotreba energie. Stratégia…

Read more »

SKGBC oslavuje 10. výročie. Od nášho vzniku sledujeme míľové kroky v udržateľnom stavebníctve

By |

SKGBC oslavuje 10. výročie. Od nášho vzniku sledujeme míľové kroky v udržateľnom stavebníctve

Bratislava, 21. januára 2021 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) od svojho vzniku intenzívne pracuje na tom, aby sa udržateľná výstavba stala štandardom. Už desať rokov organizuje semináre, konferencie, vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť, ale aj pre stredné a vysoké školy. Spolupracuje na medzinárodných projektoch v oblasti udržateľnosti a prispieva k tvorbe novej legislatívy v oblasti stavebníctva,…

Read more »

Vykurovanie a klimatizácia budov pomocou tepelne aktivovaných stavebných konštrukcií BKT stojí tesne pred svojím masovým rozšírením do stavebnej praxe na Slovensku a Česku

By |

Vykurovanie a klimatizácia budov pomocou tepelne aktivovaných stavebných konštrukcií BKT stojí tesne pred svojím masovým rozšírením do stavebnej praxe na Slovensku a Česku

Vykurovanie a klimatizácia budov pomocou tepelne aktivovaných stavebných konštrukcií BKT aktuálne stojí tesne pred svojím masovým rozšírením do stavebnej praxe na Slovensku a Česku. Viac ako 30 ročný vedecký výskum a dôsledné praktické overenie tejto technológie budúcnosti, najmä v oblasti administratívnych a komerčných budov, je vo vysoko pokročilom štádiu, preto sa jej nasadenie v praxi už môže oprieť o zabezpečený…

Read more »

Moderné LED osvetlenie dokáže výrazne šetriť energie a eliminovať negatívne dopady na životné prostredie

By |

Moderné LED osvetlenie dokáže výrazne šetriť energie a eliminovať negatívne dopady na životné prostredie

Šetrenie energií v spojení s osvetlením je veľkou témou poslednej dekády. Pritom práve správne  zvolené osvetlenie dokáže priniesť výraznú úsporu a má mnoho ďalších výhod. Platí to ako pre interiéry, tak aj pre exteriéry.   Kombinovaním sa dá usporiť viac Pred pár rokmi uskutočnila spoločnosť Zumtobel v spolupráci s ďalšími odborníkmi výskum v administratívnej budove v meste Barcelona. Chceli zistiť, koľko…

Read more »