Author Archive

Týždeň zelených budov 2022

By |

Týždeň zelených budov 2022

    Bratislava, 18. augusta 2022 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) organizuje tento rok už 12. ročník série podujatí s názvom Týždeň zelených budov. Podujatia venované udržateľnej výstavbe sa uskutočnia posledné dva septembrové týždne s presahom do prvého októbrového týždňa.   Nad sériou podujatí Týždňa zelených budov 2022 prevzali záštitu minister životného prostredia…

Read more »

Desatoro riešení pre správcov verejných budov

By |

Desatoro riešení pre správcov verejných budov

    Bratislava, 19. júla 2022 – Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) pripravili opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách s názvom Desatoro riešení pre správcov verejných budov. Dokument obsahuje rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v…

Read more »

Svetoví architekti o udržateľnosti naživo v Bratislave

By |

Svetoví architekti o udržateľnosti naživo v Bratislave

    Bratislava, 9. mája 2022 – Udržateľnosť v tom najširšom význame je spôsob existencie, ktorý čerpaním zdrojov na uspokojovanie vlastných potrieb nezaťažuje budúce generácie. V súčasnosti biokapacitu planéty, čiže prirodzenú schopnosť regenerácie zdrojov a absorpcie znečistenia v globále využívame na 170 %. Vo vyspelých krajinách je to ešte výrazne viac. Pre Slovensko tzv. overshoot…

Read more »

V máji štartuje Akadémia udržateľnosti pre podporu projektu Prezidentská Zelená Pečať

By |

V máji štartuje Akadémia udržateľnosti pre podporu projektu Prezidentská Zelená Pečať

      Bratislava, 20. apríla 2022 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu pre podporu projektu Prezidentská zelená pečať. Akadémia udržateľnosti pre podporu projektu Prezidentská Zelená Pečať predstavuje sériu šiestich online webinárov, ktoré obsahovo odpovedajú požiadavkám, ktoré sú kladené na uchádzačov o Zelenú pečať v projekte…

Read more »