Barbara Plachá je novou výkonnou riaditeľkou SKGBC

Bratislava, 1. marca 2021 – Novou riaditeľkou Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) sa od 1. marca 2021 stala Barbara Plachá. Po viac ako dvoch rokoch preberá štafetu od Hany Ovesnej a bude sa starať o presadzovanie udržateľnej výstavby na Slovensku.

 

Na prahu novej dekády činnosti SKGBC na trhu prichádza k zmene na poste výkonnej riaditeľky. Barbara Plachá nadobudla doterajšie profesionálne skúsenosti z viacerých odvetví na pozíciách v medzinárodnom obchode, financiách a projektovom manažmente v spoločnostiach vo Švajčiarsku a na Slovensku. Venovala sa aj úlohe projektovej manažérky v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave a viedla pilotné aktivity v rámci medzinárodného projektu na území strednej a východnej Európy. Hlavným cieľom projektu bolo prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou a potrebami firiem, ako aj vytvorenie legislatívneho rámca na implementáciu novej formy štúdia tzv. profesijného bakalára a to na základe vytvorenia koordinačnej platformy a prepojením všetkých zainteresovaných strán od akademickej obce, cez verejnú správu až po firmy a business organizácie.

 

„Úlohu výkonnej riaditeľky v SKGBC som sa rozhodla prijať, keďže sa stotožňujem s jej poslaním, byť ambasádorom, trendsetterom a inšpirátorom v oblasti udržateľnej architektúry na Slovensku. Hlavnú rolu SKGBC vnímam ako úlohu mosta, ktorý prepája potreby členov i spoločnosti, a to cez svoje štruktúry, spolupracujúcich expertov a medzinárodné partnerstvá, čím tvorí SKGBC svoje jedinečné know-how a aktívnu platformu, ktorá rôznymi formami cez podujatia, pracovné skupiny, vzdelávanie a projekty prináša nové inšpirácie pre členov, odbornú verejnosť, podnety na zlepšenie legislatívneho prostredia ako aj osvetu pre študentov i spoločnosť,“ tvrdí Barbara Plachá.

 

Nová výkonná riaditeľka verí, že jej doterajšie skúsenosti prispejú k napĺňaniu misie Slovenskej rady pre zelené budovy. „Dovolím si vysloviť aj jedno osobné želanie: nech sa udržateľnosť stane prirodzenou súčasťou bežného prístupu k životu a to nielen v staviteľstve, potom môžeme žiť v zdravom dlhodobo udržateľnom prostredí v zelených budovách i mimo nich,“ praje si Barbara Plachá a teší sa na spoluprácu so všetkými aktérmi, ktorí prispievajú k napĺňaniu poslania SKGBC a pokračujú tak v rozvoji profesionálneho združenia, ktoré je prínosom pre svojich členov aj pre spoločnosť.

 

Hana Ovesná zastávala funkciu výkonnej riaditeľky od 1. októbra 2018 a k jej napredovaniu prispela svojimi bohatými skúsenosťami, ktoré dosiahla na rôznych pozíciách v oblasti environmentálneho, či udržateľného charakteru. Slovenská rada pre zelené budovy dosiahla pod jej vedením výrazné úspechy a dostala sa do povedomia odbornej i laickej verejnosti.