Archive For The “Green Building Week 2020” Category

Ako na udržateľné zelené bývanie

By |

Ako na udržateľné zelené bývanie

Zelené bývanie ako zodpovedná a udržateľná alternatíva sa vo svete aj na Slovensku stáva čoraz silnejšou spoločenskou požiadavkou. V rámci aktuálneho, 10. ročníka Týždňa zelených budov, vytvorila Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) priestor na expertné stretnutie predstaviteľov rôznych stakeholderov spojených s témou zeleného bývania a zelených financií.   Trh so zelenými a udržateľnými budovami…

Read more »

Úloha stavebníctva v oblasti znižovanie uhlíkovej stopy

By |

Úloha stavebníctva v oblasti znižovanie uhlíkovej stopy

Výstavba a prevádzka budov v súčasnosti dosahuje až 39% podiel z celkovej produkcie emisií CO2. Stavebný segment je preto tak súčasťou globálneho problému znečisťovania životného prostredia, ako aj kľúčovým nástrojom zmeny. Potenciálu boja proti klimatickej zmeny prijatím účinných riešení znižovania uhlíkovej stopy budov sa venovala odborná diskusia v rámci aktuálne prebiehajúceho Týždňa zelených budov pod záštitou…

Read more »

Začal sa Týždeň zelených budov na Slovenku

By |

Začal sa Týždeň zelených budov na Slovenku

#RiešimKlimatickúZmenu – tak znie heslo aktuálneho, jubilejného 10. ročníka Týždňa zelených budov (Green Building Week). Slovenská rada pre zelené budovy chce aj takto apelovať na zodpovednosť jednotlivcov i firiem a poskytnúť priestor na odbornú diskusiu o zodpovedných, trvalo udržateľných riešeniach. V kontexte súčasnej epidemiologickej situácie sa všetky podujatia Týždňa zelených budov, ktorý začína v pondelok, 21. 9. 2020, uskutočnia online…

Read more »

Jubilejný 10. ročník Týždňa zelených budov s heslom #RiešimKlimatickúZmenu

By |

Jubilejný 10. ročník Týždňa zelených budov s heslom #RiešimKlimatickúZmenu

Jubilejný 10. ročník podujatia Týždeň zelených budov (Green Building Week) sa uskutoční v Bratislave v termíne 21. – 29. septembra 2020. Jeho súčasťou bude 6  samostatných tematických aktivít zameraných na rôzne cieľové skupiny – odbornú a laickú verejnosť, médiá i študentov stredných škôl. Aj tento rok sa Týždeň zelených budov koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov (World…

Read more »