Archive For The “Green Building Week 2020” Category

Green Building Week 2020

By |

Green Building Week 2020

Slovenská rada pre zelené budovy usporadúva jubilejný 10. ročník podujatia Týždeň zelených budov (Green Building Week) v termíne 21. – 29. septembra 2020. Jeho súčasťou je 6 samostatných tematických aktivít zameraných na rôzne cieľové skupiny – odbornú a laickú verejnosť, médiá i študentov stredných škôl. Týždeň zelených budov sa koná súbežne so Svetovým týždňom zelených…

Read more »