Archive For The “Tlačové správy” Category

Ako na udržateľné zelené bývanie

By |

Ako na udržateľné zelené bývanie

Zelené bývanie ako zodpovedná a udržateľná alternatíva sa vo svete aj na Slovensku stáva čoraz silnejšou spoločenskou požiadavkou. V rámci aktuálneho, 10. ročníka Týždňa zelených budov, vytvorila Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) priestor na expertné stretnutie predstaviteľov rôznych stakeholderov spojených s témou zeleného bývania a zelených financií.   Trh so zelenými a udržateľnými budovami…

Read more »

Úloha stavebníctva v oblasti znižovanie uhlíkovej stopy

By |

Úloha stavebníctva v oblasti znižovanie uhlíkovej stopy

Výstavba a prevádzka budov v súčasnosti dosahuje až 39% podiel z celkovej produkcie emisií CO2. Stavebný segment je preto tak súčasťou globálneho problému znečisťovania životného prostredia, ako aj kľúčovým nástrojom zmeny. Potenciálu boja proti klimatickej zmeny prijatím účinných riešení znižovania uhlíkovej stopy budov sa venovala odborná diskusia v rámci aktuálne prebiehajúceho Týždňa zelených budov pod záštitou…

Read more »

SMART riešenia pre budovy súčasnosti

By |

SMART riešenia pre budovy súčasnosti

Kedy je budova „SMART“? Čo všetko možno vďaka SMART riešeniam ovládať? Ako môžu SMART riešenia uľahčiť život a prečo sú prospešné? Praktické príklady predstavili hostia prvého podujatia v rámci Týždňa zelených budov, ktorý organizuje SKGBC – Slovenská rada pre zelené budovy.   V súčasnosti sa vďaka technológiám zvyšuje kvalita i efektívne využitie priestoru na život, či prácu v budovách….

Read more »

Začal sa Týždeň zelených budov na Slovenku

By |

Začal sa Týždeň zelených budov na Slovenku

#RiešimKlimatickúZmenu – tak znie heslo aktuálneho, jubilejného 10. ročníka Týždňa zelených budov (Green Building Week). Slovenská rada pre zelené budovy chce aj takto apelovať na zodpovednosť jednotlivcov i firiem a poskytnúť priestor na odbornú diskusiu o zodpovedných, trvalo udržateľných riešeniach. V kontexte súčasnej epidemiologickej situácie sa všetky podujatia Týždňa zelených budov, ktorý začína v pondelok, 21. 9. 2020, uskutočnia online…

Read more »