Archive For The “Tlačové správy” Category

Ako udržať zdravé vnútorné prostredie počas koronavírusu?

By |

Ako udržať zdravé vnútorné prostredie počas koronavírusu?

Bratislava, 21. Apríla 2020 – Slovenská rada pre zelené budovy svoj tradičný Green Business Breakfast nahradila formou webináru, aby v období prijatých bezpečnostných opatrení informovala svojich priaznivcov a partnerov o tom, ako udržať zdravé vnútorné prostredie počas koronavírusu. Témou bolo systémové riešenie pre zelené a zdravé budovy. Viete, ako môžeme zostať zdraví a ako môžeme v budovách dýchať čistý…

Read more »

Koniec septembra bude na Slovensku zelený Týždeň zelených budov na Slovensku

By |

Koniec septembra bude na Slovensku zelený Týždeň zelených budov na Slovensku

  BRATISLAVA, 13.09.2019 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) už po deviatykrát organizuje Týždeň zelených budov na Slovensku. Aj tento rok prebehne súčasne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Building Week). Ide o celosvetovú kampaň zameranú na propagáciu trvalej udržateľnosti, ochranu životného prostredia, ekologického spôsobu života a zdravého bývania. Podujatie Týždeň zelených budov…

Read more »

Len dôrazné opatrenia prinesú výsledky

By |

  Bratislava, 3. december 2018 –  V Katoviciach v týchto dňoch začala klimatická konferencia COP 24. Až do 14. decembra budú prebiehať rokovania za účasti predstaviteľov štátov, odborníkov z oblasti klímy, priemyslu, ale i zástupcov zelených rád a členských firiem Slovenskej rady pre zelené budovy.   Každá krajina, firma i jednotlivec musia podniknúť dôrazné kroky, aby sa nenaplnili katastrofické scenáre, ktoré vyplynuli…

Read more »

Potenciál budov v znižovaní emisií uhlíka je veľký

By |

  Slovenská rada pre zelené budovy reaguje na správu Medzivládneho panelu OSN pre klimatické zmeny (IPCC) z 8. októbra 2018 Rýchle a významné zmeny treba podniknúť vo všetkých sektoroch spoločnosti Celý segment stavebníctva musí spolupracovať na dosiahnutí cieľa obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C   Bratislava, 12. november 2018 –  Podľa októbrovej správy Medzivládneho panelu OSN pre…

Read more »