Chladenie a vetranie je podstatné v dosiahnutí energetickej triedy A0

Bratislava, 11. marca 2021 – Chladenie a vetranie tvorí významnú časť v rámci celkovej bilancie energetickej triedy A0, ktorá na Slovensku začala platiť od 1. januára 2021. Uviedol to na odbornom seminári „Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 3. Chladenie a vetranie v nebytových priestoroch“ Marek Kremeň, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).

 

Podľa Martina Stoličného zo spoločnosti REDE-PROJECT je každý nový projekt výzvou, pretože každý klient je iný a návrh vhodnej architektúry obsahuje v sebe hľadanie nových riešení šitých na mieru pre danú prevádzku. Hľadanie možností využitia odpadových energií pre účel vykurovania a vetrania objektov sa stalo pri našej práci architektov rovnako dôležité ako samotné architektonické navrhovanie. Na konci našej práce musí byť výrobný objekt a areál nielen funkčný, estetický a ekonomicky vhodne navrhnutý, ale musí spĺňať požiadavky na nízke prevádzkové náklady a musí byť ohľaduplný voči životnému prostrediu. Energetická certifikácia dokáže overiť, či sme svoju prácu odviedli dobre. Certifikát A0 nie je samozrejmosťou, ale výsledkom poctivej práce celého tímu projektantov. Dôležitým prvkom je aj práca s investorom, ktorý musí pochopiť, že niekedy vyššie investičné náklady do technológií určených na rekuperáciu sa mu vrátia aj finančne a reputačne veľmi rýchlo,“ vysvetlil Martin Stoličný.

 

Kvalita vnútorného prostredia by mala byť na prvom mieste

Ako povedal Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC a riaditeľ spoločnosti EXERGY, chladenie a vetranie tvorí významnú časť v rámci celkovej bilancie energetickej triedy A0. Preto je veľmi potrebné, aby jeho návrh bol optimalizovaný ako súčasť integrovaného projektovania, a tento spôsob návrhu budov sa stal štandardom. Chladenie a vetranie má ale aj inú veľmi dôležitú úlohu a tou je zabezpečenie kvality vnútorného prostredia. Tá by mala počas návrhu byť na prvom mieste, pretože v budovách strávime väčšinu svojho života,” poznamenal Marek Kremeň. Zabezpečením kvalitného vnútorného prostredia v budovách, kde významnú úlohu zohráva práve vetranie, sa predíde hromadeniu znečisťujúcich látok (VOC, prachové častice a podobne), CO2, vlhkosti a plesní, ktoré spôsobujú únavu a zdravotné komplikácie. Súčasťou kvalitného vnútorného prostredia je aj akustický komfort alebo dostatok prirodzeného denného svetla, ktoré dopomáha ku koncentrácii, kvalitnému spánku či duševnej rovnováhe.

 

Subprofesisti sa už v projekcii nemôžu hrať každý na svojom piesočku

Peter Behúl, riaditeľ spoločnosti CLIMAPORT, zdôraznil, že pre návrh chladenia pre budovy v kategórii A0 je nevyhnutné používať moderné technológie, ktoré ale sami o sebe nebudú garantom nízkych prevádzkových nákladov budovy. „Pri návrhu systémov sa musí okrem správneho návrhu posúdiť aj samotné prevádzkovanie budovy a hľadať tzv. prieniky v odberových krivkách. K tomu by nás mali viesť zodpovedne napočítané profily odberu chladu a tepla v čase, čiže potrebné je skĺbiť profesiu chladenie – vykurovanie a vzduchotechniku tak, aby sa mohol systém správne posúdiť a na základe takejto komplexnej analýzy navrhnúť technológiu, ktorá bude objektivizovaná o tieto aspekty z vedľajších profesií. Ako sa hovorí, nemôžu sa už subprofesisti v projekcii hrať každý na svojom piesočku, musí dôjsť k tímovej práci pri návrhoch riešení už pri nižšom stupni projekcie ako napríklad pri projektoch na stavebné povolenie,“ objasnil Peter Behúl a dodal, že integrovaným projektovaním, ktoré zahŕňa kompletnú škálu profesistov v projekcii, dôjde k výraznému zníženiu investičných aj prevádzkových nákladov.

 

MaR pri budovách s EC A0 zohráva podľa Martina Babíka zo spoločnosti Siemens dôležitú úlohu, nielen ako účinný riadiaci systém jednotlivých profesií riadenia budovy, ale aj ako koordinátor všetkých disciplín v budove, ktorý zefektívni ich spoluprácu a eliminuje nežiadúce ovplyvňovanie jednej disciplíny druhou. „Takisto je dôležité, aby MaR v prípade budov s viacerými zdrojmi v maximálnej možnej miere efektívne kombinovala/volila optimálny zdroj v danej chvíli a za daných podmienok,“ uviedol Martin Babík, podľa ktorého je nevyhnutné, aby dodávatelia systému MaR spolu so svojimi projektantami boli pri návrhu celého TZB budovy od samého začiatku.

 

„Z hľadiska chladenia by sa zišlo do budúcna v rámci EHB zamyslieť nad posudzovaním všetkých budov s chladiacimi systémami. Momentálne toto nie je aplikované pričom v porovnaní so systémom vykurovania je chladenie v priebehu celoročného cyklu energeticky náročnejšie, respektíve aspoň porovnateľné,“ uzavrel Ľubomír Pekarovič zo spoločnosti SBE.