Členstvo

 

 

Staňte sa členom Slovenskej rady pre zelené budovy a získajte:

 

  • Prestíž člena významnej profesnej organizácie ovplyvňujúcej stavebníctvo na Slovensku.
  • Kontakty na členov, partnerské organizácie a na nových obchodných partnerov a zákazníkov.
  • Platformu pre zaujímavý networking.
  • Zviditeľnenie sa prostredníctvom aktivít Slovenskej rady pre zelené budovy.
  • informovanosť a knowhow o perspektívnom a dynamicky sa rozvíjajúcom odbore stavebníctva.

 

Buďte súčasťou organizácie, ktorá podporuje rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu na Slovensku s cieľom transformovať stavebníctvo smerom k udržateľnej výstavbe.

 

 

Kategórie členstva

 

RIADNY ČLEN

Riadny člen sa môže zúčastňovať na všetkých aktivitách rady, má hlasovacie právo a zástupca spoločnosti môže kandidovať do orgánov rady. Všetci riadni členovia majú rovnaké hlasovacie práva, a to jeden hlas na člena.

 

EXKLUZÍVNY ČLEN

Určené pre členov, ktorí majú záujem o exkluzívnu spoluprácu a zvýšenú viditeľnosť v rámci aktivít rady. Všetci exkluzívni členovia majú rovnaké hlasovacie práva, a to jeden hlas na člena.

 

PRIDRUŽENÝ ČLEN

Členstvo určené nepodnikateľské subjekty bez hlasovacieho práva a práva kandidovať do predstavenstva rady. Ponúka možnosť partnerstva pri odborných seminároch a aktívnu účasť pri aktivitách a projektoch.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom členstva v Slovenskej rade pre zelené budovy nás neváhajte kontaktovať na director@skgbc.org.

 

 

 

Čo Vám prináša členstvo v Slovenskej rade pre zelené budovy?

 

Marek Kremeň
EXERGY Studios, konateľ spoločnosti

 

“Prehľad o dianí na trhu v rámci zelených budov a udržateľnej výstavby, vzdelávanie a kontakty boli dôvodmi vstupu spoločnosti EXERGY Studios do SKGBC.”

 

 


 

 

Peter KyselaPeter Kysela
Atrios, riaditeľ spoločnosti

“Pred niekoľkými rokmi sa začalo nahlas a oveľa častejšie hovoriť o udržateľnej výstavbe. Boli sme medzi prvými, ktorí sa k tomu začali hlásiť a iniciovali vznik SKGBC. Stále veríme, že zelené stavby sú budúcnosťou a preto je pre nás členstvo v rade samozrejmosťou. Okrem iného nám prináša možnosti stretávať sa ľuďmi z oboru, využívať informácie a školenia, ktoré SKGBC organizuje.”

 

 

 


 

 

Pavol Kukura
TAW, riaditeľ spoločnosti

“Stať sa členom SKGBC bol logický krok pre spoločnosť, ktorá prišla na trh s energetickou optimalizáciou budov. Vďaka SKGBC sme do nášho portfólia služieb pridali certifikácie udržateľnej výstavby (zelené certifikácie), ktoré sa už stávajú štandardom pri výstavbe nových administratívnych a multifunkčných budov.”

 

 

 


 

 
Ladislav Piršel
alocons, konateľ spoločnosti

“Stali sme sa členmi, pretože sme presvedčení, že podnikanie má byť trvale udržateľné. SKGBC má v cieľoch podporu trvalej udržateľnosti a transformáciu stavebníctva a realitného trhu a to je v súlade s našou firemnou víziou a misiou. Chceme sa v rámci SKGBC spolupodieľať na vytváraní trhu trvale udržateľných stavieb a na transformácii slovenského stavebného a realitného trhu.”