Elektro

 

Spoločnosť ITP Control s.r.o. ponúka komplexné zákaznícky orientované vysoko kvalitné služby v oblasti Manažmentu budov a regulácie od roku 1993. Služby zahrňujú návrh, riešenie, inštaláciu a servis systému.

> viac


 

    • Dlhodobé skúsenosti so širokým spektrom riadiacich systémov Kieback&Peter (Germany), Satchwell (UK), TAC (Sweden), Honeywell (USA)
    • Viac ako 280 úspešných projektov v Slovenskej, Českej a Poľskej republike
    • Zastúpenie značky Kieback&Peter pre Slovensko

 

Kontakt:   

ITP Control, s.r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava

Telefón:+421 2 67 20 91 11
E-mail: itpcontrol@itpcontrol.sk
Web: www.itpcontrol.sk, www.kieback-peter.sk

 

^ späť

Spoločnosť Engie je súčasťou samostatnej divízie svetového energetického koncernu ENGIE, Energy Services.  

> viac


Ponúka dlhodobé a inovatívne riešenia pre jednotlivcov, priemyselnú a terciárnu sféru, s ohľadom na efektívne využívanie energií a šetrný prístup k životnému prostrediu. Na Slovensku patrí k lídrom v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. Cofely je jedným z najväčších privátnych výrobcov tepla a poskytovateľov energetických služieb.

Portfólio služieb:

  • Výroba energií
  • Facility Management
  • Energetické služby
  • Inštalácie technológií

 

Kontakt:   

ENGIE SERVICES, a.s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

Telefón: +421 2 5831 6223 /139
E-mail: info.sk@engie.com
Web: www.engie.sk

 

^ späť

Spoločnost Slovenské elektrárne – energetické služby je na trhu už od roku 2009 (predchádzajúci názov spoločnosti – SE Predaj) a s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, inovácie a otvorený prístup si získala tisíce spokojných zákazníkov v súkromnom a verejnom sektore.   

> viac


Vďaka energetickým službám s garantovanou úsporou (EPC) dokážeme prefinancovať aj komplexné projekty do zvyšovania energetickej efektívnosti. Dodávame energetické riešenia pre Národný futbalový štadión, viaceré developerské projekty a priemyselné podniky, a pomáhame tak našim zákazníkom šetriť energiu, čas aj peniaze.

Zárukou stability, odbornosti a finančnej sily je naša materská spoločnosť Slovenské elektrárne. V odberateľskom portfóliu dominuje hutnícky a strojársky priemysel, ďalej nasleduje automobilový priemysel, chemický priemysel, ťažobný priemysel a administratívny sektor. Medzi klientov spoločnosti patrí aj veľa malých a stredných podnikov, ako aj tisícky domácností.

 

Kontakt:   

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské Nivy 47
821 09  Bratislava

Tel.: +421 2 5866 3356
E-mail: info.sees@seas.sk
Web: www.energetickesluzby.sk

 

^ späť

Koncern Siemens AG patrí k najvýznamnejším elektrotechnickým koncernom. Ako jediná firma na svete pokrýva prakticky celé spektrum elektrotechniky a elektroniky. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 5 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s r.o., Siemens Convergence Creators, s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.  

> viac


Spoločnosť Siemens s.r.o je hlavným predstaviteľom medzinárodného koncernu Siemens na Slovensku.a tvorí ju 7 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Predaj produktov a riešení, projektovanie, servis a ďalšie služby v segmentoch priemyslu, energetiky, miest a infraštruktúry predstavujú divízie Power and Gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives.
Divízia Technológie budov (Siemens Building Technologies) zameriava svoje aktivity na oblasť zabezpečenia energetickej efektívnosti, optimálneho komfortu, ekologickej, bezpečnej a bezproblémovej prevádzky budov a priemyselných objektov. Ponúka komplexnú škálu systémov automatizácie budov a produktov pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu pre každú oblasť využitia ako je vykurovanie, vetranie, klimatizácia či chladenie a pre všetky technické požiadavky. Zároveň patrí k popredným svetovým dodávateľom technológií zameraných na požiarnu bezpečnosť.

 

Kontakt:

Technológie budov

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Tel.: 02 5968 3102, 02 5968 1114
E-mail: kontakt.sk@siemens.com
Web: www.siemens.sk

 

^ späť