Iné

 

Fakulta architektúry STU v Bratislave je verejná vysoká škola v zmysle zákona 131/2002

> viac


Kontakt:  

Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45  Bratislava

E-mail: robert.spacek@stuba.sk
Web: www.fa.stuba.sk

 

^ späť

Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pôsobí na trhu od roku 2013. Hlavným expertným zameraním kancelárie sú oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, stavebníctva a životného prostredia ako aj poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v obchodnoprávnych veciach, pri transakciách, v administratívnych alebo súdnych konaniach.

> viac


Každá jedna expertná oblasť je v kancelárii zastrešovaná tímom špičkových právnikov, ktorí sa každoročne umiestňujú na významných pozíciách v rámci medzinárodných právnických hodnotení CHAMBERS & PARTNERS, LEGAL 500 alebo IFLR. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS je ako jediná na Slovensku členom medzinárodnej siete advokátskych kancelárií INTERLAW, ktorá zoskupuje viac ako 7500 právnikov v 150 mestách po celom svete. 

Domácim aj zahraničným klientom poskytujeme služby na medzinárodnej úrovni s možnosťou cezhraničnej spolupráce pri väčších projektoch.

 

Kontakt:

Poláček & Partners s.r.o.
Hurbanovo námestie 1
811 06 Bratislava

Web:  www.polacekpartners.sk  

 

^ späť

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

> viac


Kontakt:   

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

tel: +421 55 602 4160
E-mail: silvia.vilcekova@tuke.sk
Web: www.tuke.sk

 

^ späť

Technický a skúšobný ústav stavebný je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb, tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva zabezpečovaním plnenia základných požiadaviek na stavby. 

> viac


 

Kontakt:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 967/3
821 04 Bratislava

web: www.tsus.sk

 

^ späť