Osvetlenie

 

Firma DNA Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1996 ako obchodná spoločnosť, ktorá od svojho vzniku pôsobí na slovenskom trhu a zaoberá sa dovozom a predajom kompletného sortimentu komponentov svetelnej techniky, LED technológií od významných svetových výrobcov s dôrazom na kvalitu. Výber renomovaných svetových výrobcov, dodávka materiálu, odborné poradenstvo, kvalitný servis je záruka spoľahlivého obchodného partnera.  

> viac


V súčasnom, neustále sa meniacom období sa zvyšujú požiadavky a potreby zákazníkov v oblasti inteligentných elektrických inštalácií osvetlenia. Pre uspokojenie týchto potrieb zákazníka spoločnosť rozšírila svoje aktivity v oblasti riadenia vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, inteligentné budovy riadené systémom DALI (Digital Addressable Lighting Interface – digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia).

Delight je označenie digitálneho riadenia, ktoré dokáže riadiť každé svietidlo samostatne, po skupinách, navoliť rôznu intenzitu svetla podľa Vašich požiadaviek, dennej doby, prítomnosti osôb atď. s možnosťou využitia kdekoľvek od veľkých priemyselných hál a nákupných centier až po útulné domovy Vašich rodín.

Vysoká efektivita a účinnosť osvetľovacieho systému vylepšujú naše životné prostredie. Ušetrenou elektrickou energiou prispievame k znižovaniu produkcii CO2, čím smerujeme k zelenej inteligencii. 

Systém inteligentného osvetlenia sa skladá z komponentov svetovej značky HELVAR. Táto fínska spoločnosť patrí od jej založenia (r. 1921) k najprogresívnejším výrobcom elektronických komponentov a je významným dodávateľom systémov inteligentného osvetlenia. 

Spoločnosť DNA Slovakia je certifikovaným distribútorom produktov spoločnosti HELVAR pre Slovenskú republiku. Vychádza v ústrety všetkým záujemcom, ktorí majú záujem o aktuálne svetové trendy v oblasti osvetlenia, o využívanie progresívnych technológií či šetrných riešení v architektúre.

 

Kontakt:   

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Július Slamenka

DNA Slovakia, s.r.o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky 

Telefón: 035/6400616
E-mail: info@dnaslovakia.sk
Web: www.dnaslovakia.sk

 

^ späť

Spoločnosť LIGHTECH, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu 20 rokov. Svojim zákazníkom poskytuje kvalitnú a komplexnú službu pri riešení osvetlenia interiéru, obce a mesta. Začínajúc od špecifikácie základných požiadaviek, výberom technicky, dizajnovo i finančne vhodného riešenia projekčnej prípravy až po kompletnú dodávku svetelnej techniky, potrebného príslušenstva, realizácie kvalifikovanej montáže a stavebného i autorského dozoru. 

> viac


LIGHTECH kladie dôraz na spoluprácu s architektmi, stavebníkmi, dizajnérmi a projektantmi osvetľovaného priestoru. Veľkú časť z ich realizovaných projektov tvoria osvetľovacie sústavy pre mestá, obce, byty, rodinné domy, reštaurácie, kancelárie, polyfunkčné budovy, priemysel, ale aj hotely, záhrady, parky a iluminácie budov v zmysle princípov a metodiky WELL-BEING.

V spolupráci s odbornou a vedeckou obcou realizujú svetelno-technické merania a vytvárajú svetelno-technické posudky, audity a riešia viaceré doposiaľ neriešené úlohy, ktoré prináša život a podnikanie našich klientov. Poskytuje riešenia a projekty automatizovanej dezinfekcie vnútorného prostredia budov pomocou UV žiarení do systémov osvetlenia pod značkou UVCSYSTEMS.

 

Kontakt:

Stará Vajnorská 90

83104 Bratislava

 

Konatelia spoločnosti: Ing. Eduard Kačík. Ing. Richard Kačík

E-mail: projekty@lightech.sk

Web: www.lightech.sk

E-mail: info@uvcsystems.sk 

Web: www.uvcsystems.sk

 

^ späť

ZG Lighting Slovakia, s.r.o. patrí do skupiny Zumtobel Group. Ide o jednu z najväčších globálnych spoločností, ktorá poskytuje návrh a dodávku komplexných profesionálnych riešení osvetlenia (interiérového, exteriérového, núdzového a riadenia).

> viac


 

Kontakt:   

ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava 

Web: z.lighting

 

^ späť