Poradenstvo a certifikácia

Spoločnosť AS Property, s.r.o. vznikla v roku 2012 ako spoločnosť poskytujúca služby property managementu. Primárnou orientáciou spoločnosti je poskytovanie služieb property, asset a facility managementu ako aj konzultácií a poradenstva najmä v oblasti prevádzkových a investičných nákladov, manažérskeho reportingu, rozpočtov ako aj v tvorbe a nasadzovaní riešení a návrhov opatrení na ich zlepšenie. Postupne naše služby rozširujeme o vypracovávanie technických auditov a analýzy nehnuteľností so zameraním na zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

> viac

Kontakt:

Konateľka spoločnosti: Ing. Andrea Szabová PhD.

AS Property, s.r.o.

Mostová 2

811 02 Bratislava

Telefón: +421 907 779 438
E-mail: asproperty@asproperty.sk
Web: www.asproperty.sk

 

^ späť

Spoločnosť e-Dome je poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service Company – spoločnosť poskytujúca energetické služby). Hlavnými predmetmi podnikania je poskytovanie Garantovanej a Podpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

 

> viac

 

Kontakt:   

e-Dome a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava 

Web: www.e-dome.sk

 

^ späť

EXERGIA (EXERGY) je využiteľná časť energie zohľadňujúca nielen kvantitu ale aj kvalitu premeny energie, ktorá do budovy vstupuje. Na atribútoch kvality a nového prístupu k znižovaniu energií v budovách bola založená EXERGY Studios, s.r.o. Zameranie a poslanie definoval nový, inovatívny pohľad nielen zahraničného, ale i domáceho trhu na proces ich návrhu. 

> viac


Odlišný je nielen v rámci metodológie „zelených“ a „udržateľných“ budov, ale integrácie tejto ideológie už od samotného počiatku prostredníctvom integrovaného procesu návrhu.

EXERGY Studios s.r.o. ponúka komplexnú podporu pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľosti LEED a BREEAM zabezpečenú skúsenými, akreditovanými profesionálmi nášho medzinárodného tímu.
Súčasť portfólia tvoria aj štúdie, analýzy, optimalizácie budov a ich systémov pomocou moderných počítačových simulácií.
Spoločnosť je členom U.S. Green Building Council (USGBC) a iných medzinárodných organizácií, čo okrem výmeny skúseností a udržania kroku so zahraničím zabezpečuje uplatnenie najnovších poznatkov, metodológií a trendov.

 

Kontakt:

Marcus Jones
Marek Kremeň

EXERGY Studios s.r.o.
Na Šefranici 24
010 01 Žilina

Telefón: +421 902 455 428
E-mail: info@exergystudios.com
Web: www.exergystudios.com

 

^ späť

 

Spoločnosť SALVIS, s.r.o. poskytuje poradenské služby vedúce k zisku certifikátov udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL.

> viac


Zameriavame sa na doplnkové služby a štúdie súvisiace s udržateľnosťou ako napr.:

 • Dynamická počítačová simulácia podľa ASHRAE 90-1
 • Analýza LCA (Life Cycle Assessment) budovy
 • Analýza LCC (Life Cycle Cost) vybraných prvkov budovy
 • Analýza dostupnosti obnoviteľných zdrojov
 • Simulácia tepelnej pohody
 • Simulácia denného osvetlenia
 • a iné

 

Sme držiteľmi relevantných akreditácií súvisiacich s certifikátmi udržateľnosti:

 • LEED AP BD+C
 • BREEAM International Assessor (BAUD0798)
 • BREEAM In Use Assessor (BAUD0798)
 • BREEAM AP
 • WELL AP

 

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Samuel Sůra

SALVIS, s.r.o.
Špitálska 61
811 08 Bratislava

Mobil: +421 911 969 333
E-mail: sura@salvis.sk
Web: www.salvis.sk

 

^ späť


 

 

Simulácie Budov, s.r.o. je malá inžinierska konzultačná spoločnosť s viac ako 10 ročnou históriou v oblasti energetických a environmentálnych koncepcií budov. Hlavným poslaním spoločnosti je poskytovanie technického poradenstva pre inovatívne koncepcie “zelených” a “udržateľných” budov v rámci certifikácie BREEAM a LEED, navrhovania a optimalizácie budov pomocou moderných metód počítačových simulácií a stavebnej fyziky. 

> viac


Spoločnosť ponúka komplexnú podporu pri spracovaní podkladov, štúdií a získaní medzinárodných certifikátov “zelených” a “udržateľných” budov:

 • BREEAM licensed assessor – v našom tíme je jeden z prvých licencovaných poradcov pre hodnotenie BREEAM International (Europe + Bespoke) na Slovensku
 • LEED Accredited Professional (AP) – poskytujeme služby akreditovaného profesionála pre LEED NC (new construction + major renovations) a LEED CS (core & shell)

Hlavnou expertízou spoločnosti je aplikácia moderných metód počítačových simulácií pre hodnotenie, optimalizáciu a integrované projektovanie energií a vnútorného prostredia budov:

 • Denné osvetlenie – BREEAM HEA1, LEED IEQ 8.1
 • Umelé osvetlenie – BREEAM HEA 5
 • Dynamické energetické simulácie budov – BREEAM ENE 1/5, LEED EA 1/2
 • Tepelná pohoda a kvalita vnútorného vzduchu – BREEAM HEA10, LEED IEQ 7
 • Vetrové štúdie
 • Vetranie podzemných parkovísk
 • Systémy odvodu tepla a dymu
 • Fasádna technika

V rámci nášho komplexného prístupu pri navrhovaní a hodnotení “zelených” a “udržateľných” budov ponúkame aj služby stavebnej fyziky podľa požiadaviek slovenskej legislatívy:

 • Denné osvetlenie a preslnenie budov
 • Tepelná ochrana budov
 • Energetická certifikácia budov
 • Stavebná akustika a ochrana pred hlukom
 • Experimentálne merania stavebných konštrukcií a vnútorného prostredia budov 

 

Kontakt:

Simulácie Budov, s.r.o.
Hanulova 9
841 01 Bratislava

Web: www.simulaciebudov.sk

 

^ späť

Technický a skúšobný ústav stavebný je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb, tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva zabezpečovaním plnenia základných požiadaviek na stavby. 

> viac


 

Kontakt:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 967/3
821 04 Bratislava

web: www.tsus.sk

 

^ späť