Partnerské inštitúcie

 

 

Strategické partnerstvo

Určené pre významné akademické či kultúrne inštitúcie s významným expertným potenciálom a/alebo možnosťou obojstranne prospešnej spolupráce.


 

Exkluzívni poskytovatelia služieb a sponzori

Možnosť užšieho prepojenia s SKGBC a využívania jej propagačných a informačných kanálov výmenou za celoročnú alebo jednorazovú podporu finančným alebo nefinančným príspevkom.


 

Dobrovoľní spolupracovníci

Určené pre doktorandov, študentov a ďalších záujemcov o podporu udržateľnej výstavby na Slovensku. Výmenou za odpracovanie dohodnutého počtu hodín pre našu neziskovú organizáciu získate možnosť zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách. 


 

Partnerské inštitúcie

 


Budovy pre budúcnosť
– občianske združenie založené za účelom navrhovania opatrení  v oblasti bývania a obnovu  budov. Zakladajúcimi členmi sú združenia a asociácie, ktoré vzájomné rešpektujú rozmanitosť a rozdielnosť svojich poslaní a činností. Cieľom a poslaním je podpora legislatívnych zmien a formovanie politického prostredia tak, aby Slovenská republika zvýšila komplexnú a hĺbkovú obnovu všetkých typov budov v dostatočne vysokom tempe, dosiahla aspoň nákladovo optimálnu úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (EHB) pri novostavbách a obnove budov s dôrazom na kvalitu vnútorného prostredia a zvýšila kvalitu projektovania (energetického hodnotenia), energetických certifikátov a pod.
Kontakt:  chajdiakova@bpb.sk
Web:   www.bpb.sk  

 


Inštitút pre energeticky pasívne domy

 


 

Portál absolventov STU

 


 

Inštitút urbánneho rozvoja

 

 


 

DENEFF unites frontrunner companies in the field of energy efficiency to collectively represent their political interests for an effective and ambitious energy efficiency regulation in Germany –great networking opportunities included. DENEFF is ramping up its political activities with focus on energy efficiency in the buildings sector as well as industrial processes.
CONTACT: martin.bornhold@deneff.org
Website:  www.deneff.org
 

 

 

Mediálni parneri

 


Dodávatelia služieb