Partnerské inštitúcie

 

 

 

Naše partnerské inštitúcie:

 

 


Budovy pre budúcnosť
 

 


 

 

 Inštitút pre energeticky pasívne domy

 

 


 

 

 Portál absolventov STU

 

 


 

 

 Inštitút urbánneho rozvoja

 

 

 


 

 

  Manifest 2020

 

 


 

 

  Technická univerzita v Košiciach

 

 

 

 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

 

 

 Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave

 

 

 

 

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

 

 

 

 Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj