Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

GBB – Technológie na využívanie obnoviteľnej energie

21 októbra,9:00 - 11:30

Slovenská rada pre zelené budovy pripravila Online Green Business Breakfast na tému „Technológie na využívanie obnoviteľnej energie“. Obnoviteľnú energiu možno získať z vody, vzduchu, slnka, geotermálnych alebo obnoviteľných surovín. Na rozdiel od fosílnych palív, väčšina týchto energií je neobmedzená a zadarmo. V posledných dvoch desaťročiach sme zažili najteplejších 18 rokov od začiatku meraní, a preto sa v priebehu minulého roku 2019 opätovne začal klásť veľký dôraz na kvalitu ovzdušia, redukciu skleníkových emisií, zmierňovanie zmeny klímy a tiež sa zvýšil záujem o bezpečnosť dodávok všetkých druhov energie. Zabezpečenie dostatočného množstva energie pri potrebe ochrany životného prostredia spôsobilo, že bolo potrebné dôslednejšie pracovať na hľadaní nových technológií na zvýšenie efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

 

Kedy – 21. október 2020, 9:00 – 11:30 hod 

Platforma – ZOOM webinar

 

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE 

 

PROGRAM

9:10 – 9:30 hod            Ján Karaba | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FOTOVOLTICKÉHO PRIEMYSLU A OZE  (SAPI)

„OZE a ich využitie v budovách generujúcich energiu“

9:30 – 9:50 hod            Daniel Hrčka | VIESSMANN, s.r.o.

„Fotovoltické systémy na strechách výrobných a priemyselných hál v praxi“

9:50 – 10:10 hod          Ján Šmelík a Zdenko Miko | ENERGIA REAL, s.r.o.

„Nemožné sa stalo realitou – Energia Real“ (zariadenia na rekuperáciu tepla z odpadovej vody a odpadového vzduchu)

10:10 – 11:00 hod        PANELOVÁ DISKUSIA    

  • Ján Karaba|SAPI
  • Daniel Hrčka|VIESSMANN
  • Ján Šmelík a Zdenko Miko|ENERGIA REAL
  • Ján Magyar| Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

 

Moderátor – Pavol Kukura|Predseda predstavenstva SKGBC

 

Prezentujúci

Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE

Ing. Jan Karaba, MSc. je držiteľom inžinierskeho titulu v odbore obchodná administratíva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a magisterského titulu v odbore obnoviteľných zdrojov energie na Viedenskej technickej univerzite. Pracovnú kariéru zahájil ako projektový manažér v malom slovenskom podniku SolarEnergia, Ltd., kde bol zodpovedný za vývoj rozsiahlych pozemných fotovoltaických projektov. Nakoniec sa stal riadiacim partnerom spoločnosti a pod jeho vedením spoločnosť teraz poskytuje služby facility managementu portfóliu 10 MWp FV elektrární a zároveň pôsobí ako systémový integrátor pre stredne veľké strešné FVE na Slovensku. Jan stál v čele rozvoja služieb EPC (kontrakt energetickej hospodárnosti) v rámci spoločnosti, výsledkom čoho je niekoľko úspešne implementovaných projektov energetickej efektívnosti verejného osvetlenia, vykurovania a chladenia. V roku 2013 vstúpil do Slovenskej asociácie PV priemyslu a obnoviteľných zdrojov (SAPI) ako člen výkonného výboru a v novembri 2019 bol zvolený za riaditeľa asociácie.

 

Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann, s.r.o.

Ing. Daniel Hrčka je obchodno-technický poradca pre OZE v spoločnosti Viessmann s.r.o. Už počas vysokej školy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity sa rozhodol, že jeho poslaním budú obnoviteľné zdroje energie. Chce totiž, aby ich ľudia používali čo najviac, ale riadili sa pri tom neskreslenými informáciami a prinášali im návratnosť a efektívnosť s dobre využitou energiou. Pri hľadaní práce bol preto pre neho Viessmann jasnou voľbou a svoju misiu Daniel teraz napĺňa ako obchodno-technický poradca pre obnoviteľné zdroje, kde pripravuje inovatívne a systémové riešenia pre OZE. Najviac ho na jeho práci baví zostavovať systémy na obnoviteľné zdroje tak, aby do seba zapadli ako dokonalá skladačka.

 

„Fotovoltické systémy na strechách výrobných a priemyselných hál v praxi“ – v úvode prezentácie predstaví možnosti vyhotovenia fotovoltických systémov Viessmann a ich jednotlivé riešenia v praxi. Prezentácia sa zameria na návrh možností inštalácie fotovoltického systému a to najmä pri využití veľkých plôch striech výrobných a priemyselných objektov. Daniel priblíži návratnosť investície do vlastnej solárnej elektrárne z pohľadu vlastnej spotreby a možnosti dodávky do siete. Zhodnotí možnosť efektívneho používania prebytku elektrickej energie v mieste spotreby.

 
 


Ján Šmelík zo spoločnosti ENERGIA REAL, s.r.o.

Ing. Ján Šmelík je konateľom spoločnosti ENERGIA REAL, s.r.o. a tiež odborným členom tímu. Má na starosti technické riešenie a projekčný návrh celého systému v konkrétnom objekte. Bol pri zrode myšlienky vytvoriť nový systém na rekuperáciu energie v budovách. Má dokonalú predstavu o tom, ako má správne nastavený systém vyzerať a pracovať.  „Slovné spojenie nedá sa je pre mňa vždy tak trochu výzvou. Teší ma, že náš nápad dostal reálnu technologickú podobu, a že sa v praxi ukázalo, že naozaj funguje.“

 

 

Zdenko Miko zo spoločnosti ENERGIA REAL, s.r.o.

Ing. Zdenko Miko je obchodným riaditeľom v spoločnosti ENERGIA REAL, s.r.o. a tiež  je člen tímu, ktorý má na starosti obchodnú stránku spoločnosti a propagáciu celej myšlienky. Klientom sa snaží nájsť vhodnú formu financovania investície do ich technológie. „Napriek milión dôvodom a prekážkam, prečo sa niečo nedá, viem, že vždy existuje aspoň jeden spôsob, ako sa to dá. Do úplného vyčerpania sa snažím hľadať spôsoby a riešenia, ako sa veci dajú pohnúť ďalej.“

 

 

„Nemožné sa stalo realitou – Energia Real“ – Spoločnosť Energia Real  vyvinula systém, ktorý zachytáva a následne efektívne vracia do objektu využiteľnú energiu, ktorá za štandardných okolností odchádza z objektov v podobe odpadovej vody a cez strechu v podobe odvetrávaného vzduchu. Vďaka ich riešeniu je možné cyklicky využívať to isté teplo opakovane a nie len jeden krát, ako je tomu bežne, kedy je po prvom využití vypustené kanalizáciou nenávratne preč. Toto riešenie šetrí náklady na prípravu teplej vody aj vykurovanie, zároveň zvyšuje komfort bývania, užívania budovy, hygienu, energetickú efektívnosť budovy a v neposlednom rade radikálnym spôsobom znižuje tvorbu emisii škodlivých látok a skleníkových plynov, ktoré vznikajú výrobou tepla zaužívaným spôsobom (spaľovaním paliva). Toto technické riešenie môže byť zároveň využité pre zefektívnenie dodávky tepla vrámci systému centralizovaného zásobovania teplom (SCZT). Investícia do inštalácie má vďaka zarážajúcej úspore energie využívanej na prípravu teplej vody a vykurovanie vynikajúcu dobu návratnosti. Spoločnosť Energia Real je v súčasnosti na trhu jediná, ktorá ponúka plne funkčné zariadenie s tak efektívnou a účinnou prevádzkou, zabezpečujúcou prípravu teplej vody z odpadu na 100% a zároveň rekuperáciu tepla na účely vykurovania v rovnakom čase na približne 60% (do 0°C vonkajšej teploty až na 100%). To všetko vďaka prečerpávaniu existujúceho tepla z odpadu, ktoré sa vďaka tomuto riešeniu využíva v plnej miere opakovane.

 

 

Moderátor

Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy

Pavol Kukura pracoval do roku 1993 na Slovenskej Technickej Univerzite, kde získal titul PhD. Ďalšie pôsobenie: 1994 – 1996 technický riaditeľ americkej spoločnosti AT&T na Slovensku, 1996 – 2000 obchodný riaditeľ americkej spoločnosti Lucent Technologies. 2003 – 2010 výkonný viceprezident v spoločnosti Slovak Telekom, kde bol zodpovedný za medzinárodné aktivity, vzťah s vládou a EÚ. V rokoch 2010 až 2014 bol partnerom a konateľom v spoločnosti e-Dome, s.r.o., ktorá sa zaoberala energetickou optimalizáciou budov, zelenou certifikáciou LEED a BREEAM a projektami energetickej efektívnosti EPC. V súčasnosti je konateľom v spoločnosti TAW, s.r.o., ktorá v tomto období stavia jeden z prvých bytových komplexov v štandarde LEED. Pavol Kukura pôsobil v predsedníctve SAEC (Slovenská asociácia pre elektronický obchod), v predsedníctve CTF (Communication technology forum) a v prezídiu ITAS (IT asociácia Slovenska). Od roku 1994 je člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky na Slovenskej technickej univerzite. Napísal tri učebnice pre vysoké školy, jednu monografiu. Od roku 2011 je členom predstavenstva SKGBC, v súčasnosti je predsedom predstavenstva SKGBC. 

 

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE 

 

Podujatie podporili:

Podrobnosti

Dátum:
21 októbra
Čas:
9:00 - 11:30
Udalosť Kategória: