Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Odborný seminár: Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 3. Chladenie a vetranie v nebytových priestoroch

2 marca,9:00 - 12:00

Od 1. 1. 2021 sa v kontexte novej legislatívy EÚ sprísnili normy a prešlo sa na energetickú triedu A0 (úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie). Energetická náročnosť pokrytá z obnoviteľných zdrojov, nižšie emisie, ekologickejšie stavby, vyššia hodnota nehnuteľnosti, úspora nákladov na prevádzku – to je len niekoľko celospoločenských prínosov zelených budov. Sme pripravení akceptovať a plniť nové normy?

Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI, pripravila sériu odborných seminárov zameraných na “Návrh budov v energetickej triede A0”. Tretí zo série odborných online seminárov sa bude venovať Chladeniu a vetraniu v nebytových priestoroch.

 

TERMÍN: 2. marca 2021

ČAS: 9.00 – 12.00 hod.

FORMA: online platforma  ZOOM

 

ČO SA DOZVIETE?
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o zásadách a princípoch navrhovania budov v energetickej triede A0 pre miesta spotreby chladenie a vetranie, ale aj v nadväznosti na celkovú energetickú bilanciu. Venovať sa budeme modelovým konceptom chladenia a vetrania, typickým zdrojom a riešeniam.  
 
PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ?
Je určený všetkým účastníkom stavebného procesu – architektom, projektantom, manažérom firiem pôsobiacim na stavebnom trhu i samotným stavebným spoločnostiam, ako aj developerom a investorom.
 
 

PROGRAM

Moderátor – Marek Kremeň, CEO EXERGY, člen predstavenstva SKGBC
 
9:00 – 9:10          Úvod
 

9:10 – 9:30          Milan Janák, SIMULÁCIE BUDOV

      • Metodológia výpočtu miest spotreby CHL+VZT
      • Východiskové body a vstupy pre projekciu systému
      • Integrované plánovanie a využitie počítačových simulácií

 

9:30 – 9:50          Martin Stoličný, REDE-PROJECT

      • Proces navrhovania objektov s požiadavkou energetickej triedy A0 a ich systémov pre CHL a VZT
      • Postup pri navrhovaní objektu ZKW Krušovce – prvý priemyselný objekt s certifikátom A0

 

9:50 – 10:10        Ľubomír Pekarovič, SBE

      • Základné koncepty technológie CHL+VZT pre dosiahnutie nízkej primárnej energie, interakcia s EHB
      • Typológia zdrojov a koncepty pre budovy v kategórii A0

 

10:10 – 10:30       Peter Behúl, CLIMAPORT

      • Typológie zdrojov chladu, OZE a spätné získavanie tepla z procesu chladenia
      • Súčasné trendy pre dosiahnutie nízkej primárnej energie
      • Moderné chladivá s nízkym GWP – výhody/nevýhody/regulácie EU a budúcnosť – súvisí s účinnosťou zdrojov chlad

 

10:30 – 10:50       Martin Babík, SIEMENS

 

11:00 – 12:00     PANELOVÁ DISKUSIA
 
Hostia diskusie:
 • Milan Janák, Simulácie budov
 • Martin Stoličný, REDE-PROJECT
 • ľubomír Pekarovič, SBE
 • Peter Behúl, CLIMAPORT
 • Martin Babík, Siemens
 
 

 

PREZENTUJÚCI

Ing. Milan Janák, PhD, CEO spoločnosti Simulácie Budov s.r.o.

Vyštudoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Pozemné stavby. Milan pôsobil ako vedecko výskumný pracovník na Energy Systems Research Unit, University of Strathclyde, Glasgow, Veľká Británia. Od roku 1999 je riaditeľ a vlastník spoločnosti Simulácie Budov, s.r.o., ktorá sa špecializuje na konzultačnú činnosť v oblasti stavebnej fyziky a energetickej hospodárnosti budov.

 

 

Ing. Arch. Martin Stoličný, majiteľ a CEO REDE-PROJECT s.r.o.

Vyštudoval fakultu architektúry STU v Bratislave a zároveň absolvoval aj štúdium na TU Karslruhe v Nemecku. Absolvoval prax v izraelskej architektonickej spoločnosti All Mansfeld, a tiež pracoval v rakúskej architektonickej kancelárií Arch. Steffel vo Viedni. Od roku 1993 pracoval ako konateľ rakúskej spoločnosti ARCH GmbH v Bratislave až do roku 2003, kedy sa osamostatnil. V roku 2013 založil spoločnosť REDE-PROJECT s.r.o, ktorú vedie a v ktorej pracuje až dodnes. Počas svojej činnosti spoločnosť naprojektovala viac ako 40 výrobných a logistických areálov na Slovensku v Českej republike, Ukrajine a v Ruskej federácií. 

 

Ing. Ľubomír Pekarovič, HVAC Design Engineer, SBE s.r.o.

V súčasnosti pôsobí ako jeden z partnerov vo vlastnej konzultačnej spoločnosti SBE s.r.o. zaoberajúcej sa navrhovaním systémov chladenia a vzduchotechniky. Absolvoval štúdium na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave, odbor TZB a v odvetví pôsobí od roku 2003. V rámci projekcie pôsobil okrem Slovenska aj 10 rokov vo Veľkej Británii, kde nabral skúsenosti s projektami nielen v Európe ale aj po celom svete. Autor je autorizovaným inžinierom SKSI a tiež členom ASHRAE.  

 

Peter Behúl, MBA,  riaditeľ v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o.

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom a optimalizáciou systémových riešení pre TZB technológie a súčasne je distribútorom chladiacich a vykurovacích zariadení zn. CARRIER, ALFA LAVAL a SAMSUNG pre SR. V oblasti TZB pracuje už 23 rokov.

 

 

Martin Babík, Siemens s.r.o.

Meracej a regulačnej technike sa Martin venuje od roku 1997. Od roku 1998 nastúpil do spoločnosti Landis&Gyr, ktorá neskôr prešla rôznymi transformáciami až do spoločnosti Siemens s. r. o. v ktorej pracuje dodnes. Martin sa počas svojej kariéry venoval hlavne problematike meracej a regulačnej techniky v oblasti CZT (centrálne zásobovanie teplom) v mestách. Avšak ako produktový manažér pre systém Desigo mám ucelený prehľad o riešeniach a technických možnostiach naprieč celým spektrom riadenia budov pomocou našich systémov a komponentov.

 

 

MODERÁTOR 

Marek Kremeň, CEO EXERGY a člen predstavenstva SKGBC   

Vysokoškolské štúdium so zameraním na udržateľné technológie budov a architektúru absolvoval na Slovensku, vo Veľkej Británii, Singapure a v Rakúsku. Marek je certifikovaný energetický audítor a v oblasti certifikácie zelených budov nadobudol akreditácie LEED AP, WELL AP, BREEAM International Asssessor, BREEAM In-Use Auditor a WELL PTA. V roku 2011 založil spoločnosť EXERGY, ktorá sa zaoberá komplexnou konzultačnou činnosťou pre certifikácie LEED, BREEAM a WELL.

 

 

Základný účastnícky poplatok  69,- EUR / Osoba

Pre členov SKGBC, SKSI  49,- EUR / Osoba 

 

Registrácia na podujatie je ukončená.

Podujatie je zaradené do odborného vzdelávania SKSI.

Po ukončení podujatia bude každému účastníkovi zaslaný záznam z podujatia.

 

 

5 odborných seminárov zameraných na Energetickú triedu A0:

24.11.2020        Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 1. Osvetlenie

9.2.2021            Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 2. Vykurovanie a príprava teplej vody pre nebytové priestory

2.3.2021            Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 3. Chladenie a vetranie v nebytových priestoroch

25.3.2021          Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 4. Rodinné a bytové domy

27.4.2021          Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 5. Komplexný pohľad

Podrobnosti

Dátum:
2 marca
Čas:
9:00 - 12:00