Green Business Tour: Aspern Seestadt

Green Business Tour: Aspern Seestadt

Aspern Seestadt vo Viedni je jedným z najväčších inovatívnych urbanistických Smart City projektov v Európe. Projekt vyhral cenu Property Management Award 2018. V súčasnosti je vybudovaná štvrtina celkovej plochy tohto ambiciózneho zámeru. Mix bývania, kancelárií, komerčných objektov, služieb, high-tech prevádzok, R&D a vzdelávacích inštitúcií je umiestnený v priamej blízkosti jazera. Členovia a priatelia SKGBC si toto Smart City “laboratórium” v susednom Rakúsku mali možnosť pozrieť v rámci Green Business Tour v stredu 12. júna 2019.

 

 

 

Nová mestská štvrť vyrastá v severovýchodnej časti Viedne, v 22. obvode. Do roku 2028 vznikne na ploche 240 hektárov kvalitný životný priestor pre viac než 20 tisíc ľudí a zhruba rovnaký počet pracovných miest.

Projekt má vynikajúcu polohu v centre regiónu hospodárskeho rastu CENTROPE, priamo na osi Viedeň – Bratislava. Koncepcia efektívne využíva územie, šetrí pôdu, skracuje vzdialenosti a vytvára predpoklady na dobrú dostupnosť občianskej vybavenosti. Päťdesiat percent plochy je vyhradenej pre verejný priestor, pre ulice, námestia, zelené plochy a rekreačné oblasti.

 

Mesto Viedeň chce vo svojom najväčšom urbanistickom projekte stanoviť nové štandardy z hľadiska udržateľnosti bývania, pričom cieľom je klimaticky neutrálne mesto, kde obytné budovy generujú toľko energie, koľko spotrebujú.