Hromady estónskeho popola sa zmenili na uhlíkovo negatívnu surovinu pre podlahy

 

Paríž, 12. októbra 2021 – Spoločnosť Tarkett, svetový líder v oblasti inovatívnych a udržateľných riešení podláh a športových povrchov, a švédska environmentálna spoločnosť Ragn-Sells oznámili spoluprácu zameranú na vývoj uhlíkovo negatívnych minerálnych plnív pre vinylové podlahy do roku 2025. Vápnik sa ťaží z hromád popola v Estónsku a uhličitan vápenatý sa vyrába technológiou zachytávania uhlíka.

 

Za posledných 50 rokov Estónsko spaľovalo ropnú bridlicu na výrobu energie. Výsledkom je, že viac ako 600 miliónov ton popola z ropných bridlíc bolo zlikvidovaných v prírode, čo má vážny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť Ragn-Sells vyvinula patentované riešenie, ktoré pomocou technológie zachytávania uhlíka premieňa popol na užitočné minerálne plnivá.

 

Spoločnosť Tarkett používa na svoje vinylové podlahy každoročne niekoľko stoviek tisíc ton minerálnych plnív, väčšinou ide o uhličitan vápenatý. Uhličitan vápenatý, ktorý v súčasnosti používa spoločnosť Tarkett, už je uhlíkovo neutrálny. Očakáva sa, že uhličitan vápenatý produkovaný spoločnosťou Ragn-Sells bude vytvárať uhlíkovo negatívnu stopu. Partnerstvo s Ragn-Sells prispeje k dosiahnutiu cieľa spoločnosti Tarkett do roku 2030 dosiahnuť 30 % recyklovaného obsahu v jej surovinách, čo v konečnom dôsledku zníži uhlíkovú stopu spoločnosti.

 

„Dnešná spoločnosť je založená na neudržateľnom využívaní prírodných zdrojov. Spoločnosť Ragn-Sells sa zaväzuje prinavrátiť späť do cyklu viac zdrojov. Aby sme tieto slučky uzavreli, musíme spolupracovať s inými zainteresovanými stranami v hodnotovom reťazci,” uviedol Pär Larshans, riaditeľ pre udržateľnosť v Ragn-Sells Group. „Tarkett je vynikajúcim príkladom spoločnosti, ktorá zdieľa našu víziu a odhodlanie a veľmi sa tešíme na rozvoj našej spolupráce,” dodal.

 

„Pre spoločnosť Tarkett má tento projekt potenciál vyrábať podlahy so surovinami, ktoré prispievajú k čisteniu životného prostredia v Estónsku pri zachytávaní oxidu uhličitého. Výsledkom bude to, že naše vinylové podlahy budú mať nižšiu uhlíkovú stopu a zvýšené množstvo recyklovaného obsahu. Presne toto je druh inovatívneho a silného partnerstva, o ktorom sme presvedčení, že pripraví pôdu pre obehovú a uhlíkovo neutrálnu spoločnosť,” vysvetlil Arnaud Marquis, generálny riaditeľ pre udržateľnosť vo firme Tarkett

 

Uhlíková stopa uhličitanu vápenatého v podlahách Tarkett

 

Uhličitan vápenatý, ktorý v súčasnosti používa spoločnosť Tarkett, už má uhlíkovo neutrálnu stopu 0,006 kg ekvivalentu CO2 na kg (cradle-to-gate)*. Očakáva sa, že uhličitan vápenatý vyrobený spoločnosťou Ragn-Sells vygeneruje negatívnu uhlíkovú stopu -0,4 kg ekvivalentu CO2 na kg (cradle-to-gate).

 

****

 

O Ragn-Sells Group

 

Ekologická spoločnosť Ragn-Sells premieňa odpad na čisté suroviny, aby ich bolo možné používať znova a znova. Ragn-Sells poháňa prechod na obehové hospodárstvo prostredníctvom riešení, ktoré znižujú vplyv ostatných na životné prostredie a klímu, a je živým dôkazom toho, že starostlivosť o Zem a podnikanie idú ruka v ruke. Ragn-Sells je rodinná súkromná firemná skupina pochádzajúca z roku 1881. Pôsobiaca v piatich krajinách s 2 300 zamestnancami mala spoločnosť v roku 2020 obrat 6,6 miliardy SEK.

www.ragnsells.com  

 

O Tarkett

 

Vďaka 140 -ročnej histórii je spoločnosť Tarkett svetovým lídrom v oblasti inovatívnych podláh a športových povrchových riešení s čistým obratom 2,6 miliardy EUR v roku 2020. Skupina ponúka široký sortiment produktov vrátane linolea, vinylových, gumových, kobercových, drevených a laminátových podláh, umelých trávnikov a atletických tratí a slúži zákazníkom vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Tarkett má viac ako 12 000 zamestnancov a 33 priemyselných prevádzok a denne predáva 1,3 milióna metrov štvorcových podláh pre nemocnice, školy, byty, hotely, kancelárie, obchody a športoviská. Skupina sa zaviazala zmeniť hru s obehovým hospodárstvom a znížiť svoju uhlíkovú stopu. Implementovala stratégiu ekologických inovácií založenú na princípoch Cradle to Cradle®, ktorá je plne v súlade s prístupom spoločnosti Tarkett Human-Conscious Design ™. www.tarkett.com

 

*Uhlíkovo neutrálny znamená, že výrobok ukladá toľko skleníkových plynov, koľko uvoľní počas svojho životného cyklu. Uhlíkový negatívny znamená, že výrobok počas svojho životného cyklu ukladá viac skleníkových plynov, ako uvolní. Uhlíková stopa je celkové množstvo skleníkových plynov – vrátane oxidu uhličitého, ale napríklad aj metánu – vyžarovaných výrobkom alebo službou. Cradle-to-gate zahŕňa všetky kroky od ťažby a prepravy surovín až po samotnú výrobu produktu.