Koniec septembra bude na Slovensku zelený Týždeň zelených budov na Slovensku

 

BRATISLAVA, 13.09.2019 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) už po deviatykrát organizuje Týždeň zelených budov na Slovensku. Aj tento rok prebehne súčasne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Building Week). Ide o celosvetovú kampaň zameranú na propagáciu trvalej udržateľnosti, ochranu životného prostredia, ekologického spôsobu života a zdravého bývania. Podujatie Týždeň zelených budov sa bude konať od 23. septembra do 29. septembra v Bratislave. Hlavným mottom tohtoročnej kampane je: „Spoločným úsilím za ekologické, zdravé a klimaticky odolné prostredie pre všetkých“.

Cieľom kampane je v čo najväčšej miere podporiť nové postupy a spôsoby so zameraním na zníženie emisií uhlíka (CO2), ktoré produkujú budovy. Najnovšie prieskumy totiž dokazujú, že práve domy a stavby sú zodpovedné za 39 percent svetových energetických emisií uhlíka.
Z toho 11 percent sa uvoľňuje počas výstavby a 28 percent predstavuje prevádzkovú fázu, vykurovanie či chladenie.

Podľa organizátorov by sa mali stavebné firmy zamerať na moderné a energeticky účinné technológie, akými sú izolácia budov, použitie tepelných čerpadiel či šetrných svetelných zdrojov. Rovnako za dôležité považujú aj správanie samotného spotrebiteľa či prevádzkovateľa
budovy, ktorí môžu tiež významne ovplyvniť spotrebu energie. Usporiadatelia podujatia vyzývajú celý dodávateľský reťazec stavebníctva, aby dekarbonizoval.

Ako uviedla výkonná riaditeľka SKGBC Hana Ovesná, zdravé vnútorné prostredie a pohoda v interiéri je prioritou pre zabezpečenie plnohodnotného prostredia, v ktorom ľudia pracujú, vzdelávajú sa a žijú. „Našou úlohou, a to nie len počas Týždňa zelených budov, je upriamiť pozornosť na požiadavky zdravého bývania a na projekty, ktoré parametre zelenej budovy spĺňajú,“ uviedla. Ako dodala, do kampane sa okrej odbornej verejnosti zapoja aj študenti stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o budúcom vzdelaní či povolaní. „Popri informáciách o udržateľnosti vo výstavbe im predstavíme progresívnych zamestnávateľov a tiež členov našej spoločnosti,“ uzavrela Hana Ovesná.

Slovenská rada pre zelené budovy pripravila počas Týždňa zelených budov atraktívny program pre odbornú i laickú verejnosť a obzvlášť zaujímavé podujatie pre študentov stredných škôl s názvom Green Day.

Týždeň zelených budov začína v pondelok 23. septembra 2019 slávnostným otvorením za účasti predstaviteľov mestského zastupiteľstva, členských organizácií SKGBC, obchodných komôr, záujmových združení a organizácií zasvätených udržateľnosti, obnove a ochrane
životného prostredia. SKGBC je odborným garantom konferencie HR2019 „Kde hľadať a ako udržať pracovnú silu“. V utorok 24. septembra 2019 na nej odprezentujú tému „Wellbeing alebo nové trendy v kanceláriách“ Marek Kremeň a Martin Stohl, členovia predstavenstva SKGBC.

V stredu 25. septembra 2019 budú počas Business raňajok prediskutované témy „Ako budeme bývať v budúcnosti?“.
Na otázky týkajúce sa demografie a urbanizmu v Bratislave nám zodpovie Branislav Bleha z Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. Súčasťou Business raňajok bude panelová diskusia pod vedením Vladimíra Vondráka na tému „Nové trendy na rezidenčnom trhu“. Záver týždňa bude v piatok 27. septembra 2019 tradične venovaný študentom stredných škôl a tzv. Green day. Cieľom tohto podujatia je zvýšiť povedomie verejnosti o ochrane životného prostredia a motivovať ľudí k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré s ochranou životného prostredia a udržateľnosti súvisia.

SKGBC zabezpečila pre študentov na piatok 27. septembra 2019 od 9:00 hod. do 13:00 hod. zaujímavé prednášky na rôzne témy. Súčasťou programu bude predstavenie vzdelávacieho projektu a súťaže pre stredoškolákov „Ambasádori udržateľnosti“. Základné Princípy Elektromobility spolu s praktickou ukážkou fungovania elektromobilu a elektronabíjačky budú spestrením programu.

SCCD (Slovak Centre for Communication and Development) zahrá divadelné predstavenie „Dobré miesto pre život“, v ktorom študentom zábavnou a interaktívnou formou predstaví obsiahlu a závažnú tému globálneho bývania. Mladým ľuďom priblíži terminológiu v rámci témy udržateľné bývanie prostredníctvom dôverne známych životných situácií.

Aj tento rok budú pre študentov pripravené informačné stánky – WWFPanda Organisation, SCCD – Slovak Centre for Communication and Development, ZSE – elektronabíjačka, Autopolis – elektromobil Hyundai, Daphne a Naturpack s ponukou zaujímavých aktivít.
Celým podujatím nás bude sprevádzať Ladislav Miko, alias „Zlý Zajo“.

Vďaka našim podporovateľom z radov súkromného sektora máme pre 3 zúčastnené stredné školy pripravené atraktívne ceny:

       1. KLIMATIZÁCIA POČÍTAČOVEJ MIESTNOSTI OD SPOLOČNOSTI CLIMAPORT,
s.r.o.
       2. 10 SENZOROV NA MERANIE KVALITY OVZDUŠIA VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ
OD SPOLOČNOSTI HB Reavis a.s.
       3. EXKURZIA DO ENERGOLANDU S DOPRAVOU OD SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ,
a.s.

 

O SKGBC:
Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i
sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov). Viac sa dočítate na webovej stránke www.skgbc.org.

 

Kontakt pre média:
RNDr. Hana Ovesná
výkonná riaditeľka / Executive director
mobil: + 421 917 881 056
e-mail: director@skgbc.org