SKGBC v regiónoch

 

 

Východné Slovensko:

ENECO, s.r.o.
Kpt. Nálepku 6
080 01 Prešov
Web: www.eneco.sk


Kontaktná osoba:
Ing. Ján Ilkovič
Mob.: +421 (0)905 747 400
E-mail: jan.ilkovic@skgbc.org