Level(s) – európsky rámec pre udržateľné budovy

Level(s) – európsky rámec pre udržateľné budovy

 

15. októbra 2020 Európska komisia oficiálne uviedla Level(s) – európsky rámec pre udržateľné budovy. Level(s) sú významným krokom k udržateľnosti stavebného sektora a výrazným príspevkom pre Európsku zelenú dohodu (Euroapena Green Deal) , Akčný plán pre cirkulárnu ekonomiku (Circular Economy Action Plan) a Vlnu obnovy (Renovation Wave) v oblasti stavebníctva.

 

 

Pre posúdenie udržateľnosti budov zatiaľ neexistoval v EÚ jednotný nástroj, využívajú sa komerčné certifikačné systémy – americký LEED, britský BREEAM a nemecký DGNB. Level(s) by sa mali stať jednotným a spoločným rámcom pre výstavbu a renovácie budov v udržateľnom štandarde naprieč celou Európou.  Level(s) pracuje so základnými parametrami udržateľnosti – meranie uhlíkovej stopy, posudzuje materiály, narábanie s vodou, zdravie  a komfort v budove, vplyv na zmenu klímy – to všetko v celom životnom cykle budovy a pri hodnotení aj ekonomických parametrov.

 

SKGBC ako hlavný ambasádor udržateľného stavebníctva na Slovensku víta uvedenie prvého celoeurópskeho nekomerčného systému pre hodnotenie udržateľnosti budov. „Je to veľká príležitosť aj pre legislatívu, ktorá v oblasti stavebníctva bude môcť zaradiť parametre udržateľnosti do všeobecne záväzných právnych predpisov a zvýšiť tak dôraz na prechod k udržateľnému stavebníctvu“ – povedal Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC.

 

Následne po uvedení Level(s) Európska komisia bude pracovať na vytvorení ďalších nástrojov podporujúcich Level(s) a očakáva spätnú väzbu od všetkých odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na životnom cykle budov od projektovania až po ich likvidáciu.