Level(s) môže spôsobiť skutočnú revolúciu, ak by sa stal súčasťou podmienok pri podpore obnovy a výstavby budov z Plánu obnovy alebo eurofondov

Bratislava, 26. marca 2021 – Hodnotenie budov pri ich výstavbe a obnove cez systém Level(s) rozšíri pozornosť na všetky aspekty udržateľnosti, od energetickej efektívnosti cez kvalitu vnútorného prostredia až po adaptáciu na zmenu klímy, uviedol Peter Robl, podpredseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC). Metodiku hodnotenia Level(s) predstavila Európska komisia na jeseň minulého roku a teraz ju na medzinárodnom odbornom seminári slovenskému publiku uviedla okrem iných aj Josefina Lindblom z Európskej komisie a ďalší experti, ktorí sa podieľali na jej vývoji.

 

Podľa Petra Robla zo spoločnosti Knauf Insulation a podpredsedu predstavenstva SKGBC môžu byť výsledkom použitia Level(s) stavby na kvalitatívne významne vyššej úrovni v porovnaní s dnešným štandardom. „Level(s) môže spôsobiť skutočnú revolúciu, ak by sa stal súčasťou podmienok a kritérií pri podpore obnovy a výstavby budov z Plánu obnovy či nových eurofondov,“ povedal Peter Robl. „Súčasné podmienky zameriavajú pozornosť najmä na energetickú hospodárnosť budov. Ak by sa podpora opierala napríklad o hodnotenie budov podľa Level(s), videli by sme viac obnovených škôl a nemocníc s mechanickým vetraním s rekuperáciou tepla, s tepelnými čerpadlami, vonkajším tienením alebo zelenými strechami. Teda budovy na úrovni 21. storočia.“

 

Spoločný jazyk v Európe pre udržateľné budovy

Ako uviedol Andrea Moro, prezident talianskej pobočky iiSBE a odborník na verejné financovanie, je to užitočný nástroj na podporu riadenia na viacerých úrovniach, keďže prepája rôzne úrovne verejnej správy, obce a Európsku úniu. „Hodnotenie podľa metodiky Level(s) umožňuje posúdiť, či a ako obnova a výstavba jednotlivých budov prispieva k plneniu európskych a globálnych politík, ako sú napríklad Európska zelená dohoda, cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050 alebo Agenda 2030 Organizácie spojených národov. Vládam tiež poskytuje užitočnú spätnú väzbu o tom, nakoľko sú ich podporné programy efektívne,“ ocenil Andrea Moro.

 

„Level(s) má veľké výhody, keďže sa dá využiť na posúdenie udržateľnosti budov v každej fáze ich životného cyklu – pri projektovaní, výstavbe, prevádzke i rekonštrukcii. Level(s) je navyše akoby spoločnou rečou, vďaka ktorej budú mieru udržateľnosti konkrétnej budovy vnímať rovnako všetci stakeholderi naprieč Európou,“ povedala Josefina Lindblom z Európskej komisie, ktorá sa zároveň poďakovala za možnosť predstaviť  Level(s) účastníkom zo slovenského a českého stavebníctva. „Európska komisia tiež plánuje ďalšie kroky na podporu metodiky Level(s), vrátane nových nástrojov, ktoré uľahčia jej používanie v praxi. Odporúčam každému, kto chce udržať krok s najnovším vývojom, aby navštívil webstránku Level(s), novú skupinu na LinkedIn, a aby sa prihlásil na odber newslettera,“ poznamenala Josefina Lindblom.

 

Je na čase naučiť sa posudzovať dopady počas celého životného cyklu budov

Architektonická rada Európy sa aktívne podieľala na vývoji Level(s) ako harmonizovaného reportovacieho rámca EÚ pre udržateľné budovy. „Level(s) hodnotí parametre budovy z holistickej perspektívy – sústredí sa na všetky prírodné zdroje použité na jej stavbu, ako aj na kvalitu zastavaného prostredia. Je na čase pozrieť sa na to, na čom skutočne záleží, a naučiť sa posudzovať dopady počas celého životného cyklu budov,“ upozornila Judit Kimpian, predsedníčka pre udržateľnosť Architektonickej rady Európy. Podľa nej vie Level(s) taktiež pomôcť získať spätnú väzbu o prevádzke existujúcich budov, čo je základný zdroj inšpirácie pre nové modely vysokokvalitnej architektúry v čase, kedy je sektor nútený prichádzať s inováciami rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým.

 

„Vďaka účasti na testovacej fáze Level(s) sme z prvej ruky zistili, ako už etablovaná certifikačná schéma, akou je DGNB, môže byť kompatibilná s rámcom Level(s). Výstavba našej budovy Knauf Insulation Experience Center v Slovinsku bola praktickou skúškou zavádzania požiadaviek udržateľnosti Level(s). Od ukončenia testovacej fázy v roku 2019 boli na základe spätnej väzby účastníkov zrevidované všetky kritériá a smernice, ktoré sú teraz pre používateľov ešte zrozumiteľnejšie,“ uviedol Jean-Pierre Pigeolet, manažér pre udržateľnosť produktov a budov v spoločnosti Knauf Insulation, podľa ktorého boli taktiež zverejnené nové dôležité indikátory, napr. kritériá pre akustiku. Cieľom Level(s) je zavedenie spoločného jazyka pre pochopenie toho, ako stavať a navrhovať udržateľné, zdravé a pohodlné budovy. „Hlavným cieľom je však mať jednotné európske kritériá, aby sme vedeli, ako navrhnúť budovy tak, aby sa znížili environmentálne dopady od fázy ich výstavby a používania, ale aj po ukončení ich životného cyklu,“ dodal.

 

Oficiálna stránka EK pre metodiku Level(s)

https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en