Newsletters

 

ČLENOV RADY SME V ROKU 2021 INFORMOVALI NASLEDOVNE:

 

 

Newsletter SKGBC (august – október 2021)

 

 

Newsletter SKGBC (apríl – jún 2021)

 

 

Newsletter SKGBC (január – marec 2021)