Tlačové správy

 

 

Vyberte si tlačovú správu:

 

Ako znížiť spotrebu energie na vykurovanie vo verejných budovách až o 20 %

BRATISLAVA, 19. júla 2022 – Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) pripravili opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách s názvom Desatoro riešení pre správcov verejných budov. Dokument obsahuje rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase do začiatku najbližšej vykurovacej sezóny. Navrhnuté ...
Viac

Panattoni otvorí na Záhorí vlajkovú loď medzi ekologickými priemyselnými halami na Slovensku

BRATISLAVA, 2. júna 2022 – Industriálny developer a líder na európskom trhu Panattoni v spolupráci s investičným fondom BHS Real Estate Fund SICAV, a.s. už onedlho odovzdajú do užívania pre prvých nájomcov priestory v úplne novom a modernom areáli Panattoni Park Bratislava North neďaleko Plaveckého Štvrtka. V úvodnej fáze budú k dispozícii dve haly s plochou 12 000 a 6 000 metrov štvorcových. Pri tejto príležitosti zástupcovia oboch spoločností za účasti ...
Viac

Svetoví architekti o udržateľnosti naživo v Bratislave

BRATISLAVA, 9. mája 2022 – Udržateľnosť v tom najširšom význame je spôsob existencie, ktorý čerpaním zdrojov na uspokojovanie vlastných potrieb nezaťažuje budúce generácie. V súčasnosti biokapacitu planéty, čiže prirodzenú schopnosť regenerácie zdrojov a absorpcie znečistenia v globále využívame na 170 %. Vo vyspelých krajinách je to ešte výrazne viac. Pre Slovensko tzv. Overshoot day, teda deň v roku, kedy sme z hľadiska zdrojov spotrebovali to, čo nám ...
Viac

TECHFORUM 2022: Plán obnovy z pohľadu TZB a stavebníctva

BRATISLAVA, 12. apríla 2022 –  Hlavnou témou 8. ročníka odbornej konferencie TECHFORUM bola otázka Ako môže stavebníctvo a TZB prispieť k plánu obnovy pre Európu? Medzi prezentujúcimi vystúpili aj zástupcovia verejnej správy, ktorí sa priamo podieľajú na prípravách a implementácii spomínaného plánu obnovy, konkrétne Kristína Korčeková zo sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR a Matej Kerestúr, riaditeľ sekcie plánu ...
Viac

Slovensko potrebuje konkrétne plány pre znižovanie závislosti na ruskom plyne, zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie

BRATISLAVA, 8. apríla 2022 –  Platforma Budovy pre budúcnosť, ako najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku, vyzvala v piatok predsedu vlády Eduarda Hegera, aby Vláda SR urýchlene začala pracovať na dvoch akčných plánoch – „Pripravení na zimu“, ktorý by riešil konkrétne zníženie dovozu ruského plynu do konca roku 2022 a „Nezávislí na ruskom plyne“, ktorý by riešil ...
Viac