Panattoni prijal ako svoj štandard certifikáciu BREEAM na úrovni Excellent

 

Bratislava, 8. decembra 2021 – Staviteľ priemyselných budov a líder európskeho trhu Panattoni ako prvý v odbore zaviedol pre všetky svoje nové budovy ako štandard certifikáciu BREEAM New Construction zaručujúcu ekologickú udržateľnosť projektov a ich šetrnosť k životnému prostrediu, a to na úrovni Excellent.

 

Spoločnosť Panattoni je členom Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) a európskym priekopníkom udržateľnej výstavby s dôrazom na certifikácie. Spoločnosť vybudovala v Európe vyše 5,7 milióna štvorcových metrov priemyselných priestorov, ktoré spĺňajú podmienky pre zelené certifikáty. Je tak na prvom mieste v rebríčku staviteľov udržateľných priemyselných stavieb.

 

Svojou koncepciou udržateľného rozvoja „Go Earthwise with Panattoni“ spoločnosť udáva ekologické trendy v sektore priemyselných stavieb. Všetky novobudované haly musia spĺňať certifikáciu BREEAM New Construction na úrovni ‚Excellent’ a pri posudzovaní jednotlivých aspektov v desiatich rôznych kategóriách budú musieť dosiahnuť hodnotenie minimálne 70 %.

 

„Teší ma, že vďaka našim aktívnym krokom a propagácii medzinárodnej certifikácie BREEAM sa dnes už tento prístup stal štandardom. Certifikácia BREEAM New Construction sleduje množstvo kritérií, podľa ktorých je následne hodnotená aj šetrnosť k životnému prostrediu. V tomto roku spoločnosť Panattoni ako prvý staviteľ priemyselných nehnuteľností nastavil ako minimálnu úroveň hodnotenia ,Excellent’ pre všetky novo stavané budovy nielen v ČR a SR, ale v celej Európe,“ vyhlásil Pavel Sovička, generálny riaditeľ Panattoni pre ČR a SR.

 

Keďže spoločnosti Panattoni väčšina projektov po ich dokončení zostáva v správe (property management), certifikáciou BREEAM New Construction všetko ešte len začína. Pre svojich nájomcov Panattoni pripravuje mechanizmus kompenzácie CO2 stopy prevádzky budov. Ako novinku zavádza možnosť dodania výpočtu CO2 stopy budovy aj odporúčania vhodnej kompenzácie CO2e za každý rok prevádzky.

 

„Plne si uvedomujeme spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť súvisiacu s prevádzkou budov, preto sa udržateľnými postupmi pre certifikáciu BREEAM riadime aj pri ich správe. V praxi sa to prejavuje pri optimalizovanej údržbe, nákupe tovaru a služieb, pri využívaní úsporných technologických celkov a riadení spotreby energií. Z tohto dôvodu sme prijali internú smernicu upravujúcu udržateľný prístup vychádzajúci z princípov BREEAM, ktorou sa oddelenie správy nehnuteľností riadi,“ dodáva Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni Slovakia.

 

Zvyšovanie šetrnosti stavieb k životnému prostrediu ide v Panattoni ruka v ruke so zvyšovaním komfortu ich užívateľov. Čo zahŕňa nielen dokonalejšie zariadenie pre zdravotne postihnutých, ale napríklad aj to, že všetky kancelárske priestory sú navrhované s ohľadom na čo najlepšiu akustiku a prístup denného svetla, a budú prechádzať aj dôkladnou analýzou tepelného komfortu.

 

Pri každom novom projekte Panattoni je tiež vypracovaný plán kvality ovzdušia, na základe ktorého sa inštaluje mechanický systém ventilácie minimalizujúci koncentráciu a recirkuláciu znečisťujúcich látok vo vnútorných priestoroch. Panattoni ďalej rozširuje spektrum ekologických postupov v celom procese realizácie svojich projektov, čím podporuje rad benefitov plynúcich z plnenia noriem EDP (Environmental Product Declaration – Environmentálne vyhlásenie o produkte). Znižovaniu emisií významne napomáha aj analýza životného cyklu budovy ešte pred začatím výstavby.

 

Spolu s tým Panattoni zvyšuje štandardy systémov slúžiacich na úspory v oblasti pitnej vody – či už vďaka nasadeniu mechanizmov detegujúcich úniky, vodotesných armatúr alebo záchytných nádrží na dažďovú vodu, ale aj zriaďovaním vyššieho podielu zelených plôch s miestnou vegetáciou či kvetinových lúk, ktoré nevyžadujú časté zavlažovanie . Novinkou je aj umiestnenie včelích úľov priamo do areálu priemyselných parkov, kde je vďaka výsadbe zelene dostatok kvetov potrebných na produkciu kvalitného medu.