Projekt Ambasádori udržateľnosti búra obavy žiakov pred budúcim zamestnávateľom

BRATISLAVA 20. mája 2020Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v rámci svojich vzdelávacích aktivít pokračuje aj v tomto roku na projekte s názvom Ambasádori udržateľnosti. Projekt má za sebou úspešný štart. Kým v minulom školskom roku sa ho zúčastnili len bratislavské školy, tento rok pribudli školy v Nitre a Košiciach.

Podstatou projektu je ochrana životného prostredia a udržateľnosti v stavebníctve. Predpokladom pre posilnenie záujmu žiakov o plnohodnotné vzdelanie v požadovaných odboroch a ich snahu o získanie pracovných pozícií v členských spoločnostiach je odborná príprava žiakov už počas štúdia na strednej škole. Jedným z dôvodov, prečo vôbec vznikol, je fakt, že členské spoločnosti SKGBC evidujú nízky záujem absolventov o odborné pozície. „Veľa absolventov má podľa nich slabé povedomie o témach spojených so zelenými budovami a taktiež povrchné vedomosti v požadovaných témach a profesiách,“ konštatovala výkonná riaditeľka SKGBC Hana Ovesná. Tento rok sa projektu zúčastnilo 9 škôl. Študenti absolvovali od septembra do februára sériu prednášok s odborníkmi, ktorí sa zaoberajú problematikou životného prostredia a jeho ochrany. Dozvedeli sa zaujímavé informácie na tému trvalej udržateľnosti, o technických možnostiach pri výstavbe takzvaných zelených budov. Počas exkurzií si znalosti overili aj v praxi.

Do projektu Ambasádori udržateľnosti sa zapojila aj SPŠE v Košiciach. Zúčastnili sa ho študenti druhého a tretieho ročníka. „Projekt sme zapracovali do požiadaviek Školského vzdelávacieho programu a na hodinách sme sa viac venovali životnému prostrediu, využívaniu energie, vody a ostatných prírodných zdrojov. Snažili sme sa prepojiť vyučovanie s každodenným životom, posilniť angažovanosť študentov v otázkach životného prostredia doma, v škole a regióne,“ uviedla koordinátorka environmentálnej výchovy na SPŠE profesorka Jana Trnková. Ako dodala, žiaci sa zúčastnili odbornej prednášky, na ktorej vystúpil projektový manažér zo spoločnosti ENGIE Services a.s Miloš Ščurka. Študenti sa dozvedeli, že aj pravidelný prísun čerstvého vzduchu, dostatočne presvetlené miestnosti, dostatok zelene sú faktory, ktoré vplývajú na zdravie a zvýšený pracovný výkon ľudí. „Aj touto netradičnou formou si rozšírili svoje vedomosti a schopností, dozvedeli sa, čo ohrozuje ľudí a rovnováhu na našej planéte, aj ako môžu sami prispieť k ochrane prírody,“ konštatovala. Podľa nej účasť na tomto projekte prispela k tomu, že si žiaci začali viac vážiť životné prostredie, naučili sa zhromažďovať, triediť, analyzovať a interpretovať údaje. Projektový manažér firmy ENGIE Services a.s Miloš Ščurka ocenil možnosť, že sa spoločnosť mohla zapojiť do projektu Ambasádori udržateľnosti. „Za mňa osobne môžem povedať, že prepájanie praxe, v ktorej ako prosperujúca spoločnosť fungujeme, so zmýšľaním mladých ľudí je jedinečná príležitosť, ako sa pozrieť na možný budúci vývoj trhu ich očami,“ konštatoval. Napriek počiatočným obavám, či téma prednášky zaujme mladé publikum, bol milo prekvapený, ako študenti prejavili záujem a kládli otázky na danú tému. „Projekt sa stretol s veľkým nadšením, žiaci sa dostali na miesta, kam by sa inak nedostali, napríklad na strechu Auparku, kde si pozreli vzduchotechniku,“ konštatovala Eva Gaálová, profesorka na Gymnáziu Laca Novomeského v Bratislave. Absolvovali množstvo odborných prednášok a diskusií na tému životného prostredia. Gymnázium je dlhodobo zapojené do projektu Zelená škola. Jedným z prednášajúcich na bratislavských a nitrianskych školách bol aj Ing. Filip Choura z úseku energetických služieb spoločnosti ENGIE Services a.s., ktorý vyjadril spokojnosť s programom vzdelávania  „Som rád, že som mohol byť súčasťou tohto projektu aj v jeho druhom ročníku. Opäť som mal možnosť odovzdať svoje znalosti a skúsenosti z oblasti energetiky mladým ľuďom,“ konštatoval Choura. Študenti podľa neho vďaka svojej interaktívnej účasti získali dostatok praktických vedomostí na zvládnutie zadania. „Myšlienku projektu považujem za veľmi dobrú, o to viac ma mrzí, že musel byť nečakane prerušený z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie,“ uviedol Ing. Choura. Keďže projekt už počas svojho prvého ročníka zaznamenal pozitívny ohlas nielen zo strany stredných škôl, ale aj aktívne zapojených spoločností, je presvedčený, že v budúcnosti môžeme očakávať aj zreálnenie jeho skutočného potenciálu.

Spoločnosť CLIMAPORT sa v rámci projektu zúčastnila na sérií prednášok na stredných školách v Nitre. „Študenti sa interaktívnou formou zoznámili s témami obnoviteľných zdrojov energie, akými sú vodná, slnečná, veterná a geotermálna energia. Dozvedeli sa veľa o ekologických palivách, či tepelných čerpadlách,“ uviedla obchodná zástupkyňa spoločnosti Simona Rejdovjanová. Podľa nej je dôležité, diskutovať s mladou generáciou na tému udržateľnosti a zdravého životného prostredia. Ako odznelo na ich prednáške, voda tvorí až 71 percent celkovej plochy Zeme a teda sa jedná o najbežnejšie sa vyskytujúcu látku na našej planéte. Je to obnoviteľný zdroj energie, ktorý sme schopní dlhodobo využívať bez vážnych ekologických škôd. Energia je vosvojej podstate premenenou slnečnou energiou.

V tomto školskom roku sa okrem SKGBC a prednášajúcich firiem ako sú lídri v oblasti energetiky ENGIE Services a KOOR, či slovenskí odborníci pre klimatizáciu a chladenie Climaport, na projekte zúčastnila aj spoločnosť SOLVED, ktorá pripravila platformu pre súťaž a súťažné podmienky projektu. „Firma COMM PASS, bola pripravená súťaž profesionálne organizovať,“ konštatovala riaditeľka Hana Ovesná. O spolupráci a prednáškach pre zúčastnené školy uvažovali aj poprední výrobcovia stavebných materiálov Knauf Insulation a Baumit. Žiaľ, projektu sa do cesty postavila pandémia koronavírusu COVID – 19.  Projekt podporili  Zelený vzdelávací fond (ZVF), ministerstvo životného

prostredia (MŽP SR),  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).Študenti sa nemusia obávať, že ostanú ukrátení o prednášky, súťaž či exkurzie. SKGBC pripraví v spolupráci zo stavebnými firmami na Slovensku podobný projekt aj nasledujúci školský rok. Vzdelávanie mladých je jedným z cieľov SKGBC a členských organizácií aktívnych v stavebníctve. „Firmy chcú sprostredkovať odborné prednášky a posunúť informácie z praxe čo najväčšiemu počtu žiakov stredných škôl,“ konštatovala výkonná riaditeľka SKGBC Hana Ovesná. Ako dodala, počas vypracovania odbornej práce si chcú s nimi vybudovať vzťah, ktorý ich bude motivovať k lepším výkonom v škole a následne k získaniu zaujímavej práce.

 

***

O SKGBC:

 

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov).

 

SKGBC združuje spoločnosti, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patria spoločnosti ABB, Atrios, Bischoff et Compagnons, CA Immo, Delta, DNA Slovakia, e-Dome, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Helika, Knauf Insulation, Philips Slovakia, REDESIGN, Schüco Slovensko, Schneider Electric Slovakia, Skanska SK, Trigranit, VELOX-WERK a VELUX. Viac sa dočítate na webovej stránke www.skgbc.org.

 

Kontakt pre médiá:

Petra Gibalová

Slovenská rada pre zelené budovy

Mobil: +421 915 774 241

E-mail: events@skgbc.org