Projekty SKGBC

Riadni členovia, zakladajúci a strategickí partneri majú možnosť zúčastňovať sa všetkých aktivitách Slovenskej rady pre zelené budovy, kam patrí:

  • účasť na vlastných podujatiach SKGBC alebo na partnerských podujatiach, s ktorými má SKGBC dohodu a ktoré sú zverejnené prostredníctvom Kalendára aktivít SKGBC a v newsletteri.
  • možnosť aktívne sa podieľať na činnosti pracovných skupín, ktoré sledujú hlavné ciele SKGBC.