Členská schôdza

 

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi. Schádza sa najmenej raz ročne a zvoláva ju výkonný riaditeľ. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s hlasovacími právami. Každý člen s hlasovacím právami má jeden hlas.

 

Archív:


 

Zástupcovia členských spoločností SKGBC sa 19. mája 2015 zišli v priestoroch hotela Avance, aby si vypočuli správu o činnosti rady za uplynulý obdobie, plány na nadchádzajúce obdobie, upravili stanovy a zvolili si nové predstaventvo. Zápis z Členskej schôdze Slovenskej rady pre zelené budovy nájdete tu: Fotogaléria: ...
Viac
11.júna 2014 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave konala Členská schôdza SKGBC. Prítomný zástupcovia členských spoločností odsúhlasili viacero zmien v stanovách občianskeho združenia a vyjadrili svoj názor v doplňujúcej voľbe predstavenstva.   Zápis z Členskej schôdze Slovenskej rady pre zelené budovy nájdete tu Fotogaléria: ...
Viac
5.júna 2013 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave konala III. Členská schôdza SKGBC, na ktorej si zástupcovia členských firiem zvolili nové 9-členné predstavenstvo.   Fotogaléria: ...
Viac
Na Valnom zhromaždení SKGBC, ktoré sa konalo v stredu 16. mája 2012 na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave zástupcovia členských spoločností schválil zmenu Stanov organizácie, s navrhovaným rozšírením Predstavenstva na 9 členov a funkčného obdobia na 2 roky, a v následných voľbách zvolili aj členov novej správnej rady. Fotogaléria: ...
Viac
Pozrite si niektoré momentky z prvej riadnej členskej schôdze Slovenskej rady pre zelené budovy. Bolo to veľmi zaujímavé a príjemné stretnutie a veríme, že len prvé z mnohých ...
Viac