4. Pracovná skupina – "Finančné nástroje"

Zámer

  • vytvorenie a zavedenie finančných nástrojov na podporu trvale udržateľnej výstavby
  • inventarizácia existujúcich podporných nástrojov pre trvale udržateľnú výstavbu v EU, Európe, USA a inde vo svete.
  • vyhodnotenie možností využitia takýchto nástrojov a ich predpokladaných prínosov v podmienkach Slovenska,
  • vytvorenie špecifických slovenských nástrojov

Členovia pracovnej skupiny

  • alocons
  • STU