2. Pracovná skupina – "Legislatíva a normotvorba"

Zámer

 • venuje sa kľúčovej legislatíve ovplyvňujúcej udržateľnú výstavbu a fungovanie firiem v legislatívnej oblasti na Slovensku
 • náplňou jej práce sú koncepčné otázky, napríklad akčný plán energetickej efektívnosti, energetická politika, politika materiálovej efektívnosti, udržateľného rozvoja a pod. a tiež konkrétna legislatíva a súvisiace regulačné opatrenia, ako napríklad implementácia Európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov EPBD, súvisiace zákony, vyhlášky a technické normy)
 • spolupracuje s relevantnými ministerstvami, poslancami NRSR, kľúčovými odborníkmi z akademickej sféry a biznisu 
 • prináša skúsenosti a modely fungujúce v iných krajinách

Členovia pracovnej skupiny

 • alocons
 • e-Dome
 • ENECO
 • Exergy Studios
 • Knauf Insulation
 • Lightech
 • Schüco
 • VELUX