3. Pracovná skupina – "Vzdelávanie a propagácia"

Zámer

  • podpora rozvoja trhu a pozdvihnutie kvality vo výstavbe na Slovensku
  • vypracovanie stratégií SKGBC na vzdelávanie odbornej verejnosti a osvetu u laickej verejnosti
  • realizácia konkrétnych projektov na podporu značky „Slovenská rada pre zelené budovy“
  • spolupráca so vzdelávacími inštitúciami za účelom šírenia myšlienok a konceptov SKGBC

Členovia pracovnej skupiny

  • Robert Špaček, STU – expert
  • Atrios
  • ENECO
  • Knauf Insulation
  • STU
  • VELUX